Søke arbeid i et annet EØS-land med norske dagpenger

Du kan på visse vilkår motta norske dagpenger i påvente av arbeid mens du oppholder deg i arbeidssøkerlandet

Mer om arbeid i et annet EØS-land med norske dagpenger

Flytte fra Norge til et annet EØS-land

Har du opparbeidet deg dagpengerettigheter og skal flytte til et annet EØS-land, kan du ta med deg disse rettighetene.

Mer om å flytte fra Norge til et annet EØS-land

Søke arbeid i Norge med dagpenger fra et EØS-land

Du må søke det landet du mottar arbeidsledighetstrygd fra om å få reise til Norge før du reiser fra landet. I tillegg må du være oppmerksom på punktene nedenfor:

  • Du må levere et ferdig utfylt PDU2-dokument til et NAV-kontor. Hvis du ikke har dokumentet, må du gi NAV-kontoret beskjed om dette.
  • Du må melde deg som arbeidssøker hos NAV innen fristen som er oppgitt PDU2-attesten. (For å få til dette, må du ha norsk personnummer eller D-nummer. Mangler du dette, kan et NAV-kontor hjelpe deg med å opprette D-nummer.)
  • Du må sende meldekort hver 14. dag.

Tidligere arbeid i EØS-land og dagpenger

Du kan ta med deg dagpengerettigheter opparbeidet de siste 36 avsluttede kalendermånedene, hvis du flytter fra et EØS-land til Norge.

Mer om å tidligere arbeid i EØS-land og dagpenger 

Bo i ett EØS-land og arbeide i et annet

Bor du i ett EØS-land, men arbeider i et annet og reiser hjem minst en gang pr. uke, er du en såkalt ”grensearbeider”.

Mer om å bo i ett EØS-land og arbeide i et annet.

Grensearbeider

Bor du i ett EØS-land og arbeider i et annet, og reiser hjem til bosettingslandet daglig eller minst én gang pr uke, er du grensearbeider.

Mer om dagpenger og grensearbeider

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i inntekt, familiesituasjon og/eller jobbsituasjon, eller planlegger opphold i utlandet, kan det ha betydning for beløpet du får utbetalt fra NAV. I slike tilfeller må du derfor straks melde fra til NAV.