Arbeidsledighetstrygd (dagpenger) og EØS-land

  • registrere deg som arbeidssøker hos NAV innen fristen som er oppgitt PDU2-attesten din
  • levere et ferdig utfylt PDU2-dokument til et NAV-kontor
  • sende meldekort hver 14. dag
  • enten være EØS-borger, ha et familiemedlem som er EØS-borger eller motta arbeidsledighetstrygd fra ett av landene Sverige, Finland, Island, Nederland, Luxembourg eller Østerrike.
  • ha oppholdsrett i Norge.