Arbeidsledighetstrygd (dagpenger) og EØS-land

Dagpenger kalles ofte arbeidsledighetstrygd i andre EØS-land. Her kan du lese om hvor du søker arbeidsledighetstrygd etter jobb i EØS-land, eller ønsker å reise til et EØS-land for å søke jobb med dagpenger fra Norge.

Hvor søker du arbeidsledighetstrygd etter jobb i EØS-land?

Hovedregelen er at du søker arbeidsledighetstrygd i landet du oppholder deg i. Les mer om hvor du skal søke arbeidsledighetstrygd i ulike situasjoner.

Søke arbeid i et annet EØS-land med dagpenger fra Norge?

Du kan søke om å beholde dagpenger fra Norge når du søker jobb i et annet EØS-land. Les mer om å søke arbeid i et annet EØS-land med norske dagpenger.

Søke arbeid i Norge med arbeidsledighetstrygd fra et annet EØS-land

Søker du jobb i Norge mens du mottar arbeidsledighetstrygd fra et annet EØS-land, må du

Har du ikke norsk personnummer eller D-nummer, må et NAV-kontor søke om D-nummeret for deg slik at du kan registrere deg som arbeidssøker. Hvis du ikke har dokument PDU2, må du gi NAV-kontoret beskjed om dette.

___________________

Her finner du informasjon og nyttige tips til hvordan du kan søke jobb i utlandet.