Slik fyller du ut meldekortet - dagpenger

 • arbeid i vanlige arbeidsforhold (som lønnstaker)
 • arbeid i eget foretak (det har ikke noe å si om du har registrert foretaket som ENK, ANS, AS, NUF eller noe annet)
 • gratisarbeid (for andre) når arbeidet vanligvis er betalt
 • timer du får betalt for, også når du ikke jobber alle timene (for eksempel ved akkordarbeid)
 • provisjonssalg, telefonsalg og liknende
 • frilansarbeid
 • lønnede verv
 • hobbypreget arbeid, «homeparties» og liknende
 • omsorgsstønad
 • utleie av fast eiendom utenfor virksomhet
 • renter, aksjeutbytte og annen avkastning av penger og verdipapirer utenfor virksomhet
 • skattefri oppussing av egen bolig/fritidsbolig
 • ulønnet arbeid, sosiale tjenester og besøkstjenester for funksjonshemmede og eldre
 • arbeid for humanitære organisasjoner, religiøse organisasjoner, idrettslag og liknende, for arbeid som normalt utføres av medlemmer og frivillige uten godtgjørelse