Hørsel

Har du nedsatt eller ingen hørsel finnes det flere hjelpemidler som kan gjøre hverdagen din enklere.

På disse sidene finner du informasjon om rettigheter. I Kunnskapsbanken (www.kunnskapsbanken.net/horsel) finner du fagstoff på hørselsområdet.

Hvem kan få hørselshjelpemidler?

For å få hjelpemidler må hørselsnedsettelsen være varig (minst to år), og hjelpemidlet må være hensiktsmessig og nødvendig for at du skal

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Les mer om hørselsvansker.

Muligheter og eksempler

Ved å tilrettelegge omgivelsene, kan hverdagen bli enklere for deg som er hørselshemmet. Både i hjemmet, på skolen eller på arbeidsplassen er det viktig med god belysning, slik at du kan se ansiktet godt til dem som snakker til deg. Det er også mulig å gjøre lydforholdene bedre i de rommene du oppholder deg, for eksempel å velge myke gulvbelegg og gummiknotter på stolben. Bokhyller og gardiner minsker også etterklangstiden i rommet.

Når noen snakker til deg, er det til stor hjelp om de snakker tydelig, ikke for høyt, og med naturlig talerytme. Munnen skal være synlig og ansiktet skal være godt belyst. Bakgrunnsstøy bør dempes i så stor grad som mulig.  Det finnes fagpersoner både i kommunen og på hjelpemiddelsentralen som kan gi råd om valg av løsninger.

Det finnes et stort spekter av hjelpemidler for deg med nedsatt hørsel. Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle som hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om du må dekke utgiftene selv.

Noen eksempler på hørselshjelpemidler er:

 • Høreapparat
  Dersom hørselstapet ditt er så stort at du trenger høreapparat, kan du få stønad til dette.
 • Tinnitusmaskerer
  Har du tinnitus (øresus) kan du ha nytte av tinnitusmaskerer. Les mer om tinnitus på hlf.no (Hørselhemmedes Landsforbund)
 • Samtaleforsterker
  Synes du det er vanskelig å høre i samtaler og møter? Du kan et samtalesett med sender og mottaker eller en samtaleforsterker med slynge eller hodetelefoner være til hjelp.
 • Varslingsutstyr
  Har du nedsatt hørsel eller er døv/døvblind kan du ha behov for varslingsutstyr, for eksempel ved brann, når noen ringer på dørklokka, når barn gråter eller når vekkerklokka ringer.
 • Lyttehjelpemidler til TV
  Har du nedsatt hørsel og trenger forsterkning for å høre TV kan en streamerløsning, halsslynge, lyttebøyle, stolslynge eller teleslynge kobles til din TV. Noen av disse løsningene kan også kobles til radio.
 • Streamer

I dag tilbyr de fleste høreapparatleverandører tilleggsutstyr til sine digitale høreapparater. Det er streamere som kan formidle lyd fra mobiltelefon, TV og trådløs mikrofon. Disse streamerne er kun kompatible med høreapparater av samme merke. Informasjon om dette kan du få av en audiograf der du får høreapparater, hos hørselskontakten i kommunen eller på NAV Hjelpemiddelsentral.

Tolk- og ledsagerhjelp

Er du hørselshemmet, døv eller døvblind, kan du få tolk eller ledsagerhjelp. Les mer om tolketjenesten i NAV.

Skolehjelpemidler

Barn og unge i barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdannelse som har nedsatt hørsel, vil ofte være avhengig av hørselstekniske hjelpemidler for å ha fullt utbytte av sin skolegang og sine studier. Lydutjevningsanlegg i basisklasserommet med høyttalere, mikrofoner og teleslynge vil bedre skoledagen betydelig. Da kan man høre både lærer og medelever.

På turer og ved undervisning i andre rom på skolen finnes flyttbare løsninger der man tar med seg en høyttaler og mikrofoner eller et samtalesett med sender og mottaker. Hjelpemiddelsentralen i fylket der du bor kan informere mer om dette. Statped har bred kompetanse på området, og kommunens PP-tjeneste kan informere om hvordan man går frem for å få hjelp.

Arbeid

Har du nedsatt hørsel og er i arbeid kan arbeidsdagen by på ekstra utfordringer. Å delta i møter, gjennomføre telefonsamtaler, eller å prate med kollegaer, kunder og samarbeidspartnere kan være ekstra krevende når du ikke hører godt. Varsling fra dørklokker, alarmer og vekkerklokker kan også være en utfordring. Det finnes hjelpemidler som kan gjøre arbeidsdagen din enklere og løse noen av disse utfordringene. Ved behov for hjelpemidler knyttet til arbeid, ta direkte kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i fylket.

Kurs

Har du nedsatt hørsel kan du få dekket utgifter til kurs som hjelper deg til å bli mer selvhjulpen i dagliglivet, for eksempel tilpasningskurs. Les mer om opplæringstiltak.

Cochleaimplantat (CI)

Cochleaimplantat er et hjelpemiddel som er aktuelt for personer som er døve/døvblitte eller som har så mye nedsatt hørsel at et høreapparat ikke er nyttig for å forstå tale. Les mer om dette på www.sansetap.no.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med hørselskontakten i kommunen (eller spør på kommunens servicetorg hvem som kan hjelpe deg med hørselshjelpemidler). Du kan også kontakte NAV Hjelpemiddelsentral hvis en slik tjeneste ikke er tilgjengelig i din kommune.

Hjelpemiddelsentralen i fylket har ansvar for tilrettelegging og utlån av hjelpemidler for personer med varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Slik går du frem for å søke.

Nyttig å vite

Leter du etter praktisk informasjon om hjelpemidler? Vi har laget en side hvor du finner informasjon om blant annet

 • utlevering og tilbakelevering
 • montering og demontering
 • opplæring
 • reparasjon og vedlikehold
 • forsikring
 • rammeavtaler