Rapporter arbeid og helse

Evaluerings- og forskningsrapporter innen arbeid og helse.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

  • Prediktorer og årsaker i forløpet mellom ytelser fra NAV og jobb, Uni Helse, fullversjon (pdf)
  • Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder, Uni Rokkansenteret, kortversjon - fullversjon (pdf)
  • Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag. Et system- og aktørperspektiv, SINTEF Teknologi og samfunn, fullversjon (pdf)

 

Savner du en spesifikk rapport? Ta kontakt med oss på fou@nav.no