Best iLag består av 16 gruppesamlinger á 2 timer over 12 uker. I løpet av denne tiden skulle deltagerne lage og følge opp individuell aktivitetsplan for tre livsområder fra et sektordiagram med 9 livsområder: fysisk aktivitet, søvn, matinntak, søvn, forhold til kjernefamilie, venner og kollegaer, jobb, økonomi og fritid. Fysisk aktivitet skulle være ett av de valgte områdene. Studiens overordnede mål var å undersøke effekten av Best iLag på deltakernes arbeidsdeltakelse 15 måneder etter inklusjon i studien (12 måneder etter intervensjonsslutt).

Deltakere i kontrollgruppen fikk 3 måneders gratis treningskort inkludert en veiledningstime ved lokale treningsstudio.

Studien endte opp med 89 personer i Best iLag-intervensjonen og 63 personer i treningstilbudet. Disse besvarte spørreskjema ved inklusjon, og fikk på ny tilsendt spørreskjemaet etter 3 og 15 måneder.

Prosessevalueringen viste at tre av fire deltagere opplevde Best iLag-tilbudet som nyttig. Også deltakerne trukket til treningstilbudet opplevde det som nyttig.

Gruppebasert målarbeid etter Best iLag-modellen kunne ikke vise økt arbeidsdeltagelse ved et års oppfølging i forhold til treningstilbud, men det gav en varig bedring av egenvurderte helse og mestringsmål.

Studien var et samarbeid mellom NAV Troms og Uni Research Helse Bergen, nå NORCE, og ble finansiert av FoU-midler fra NAV.

 

Les sammendraget eller sluttrapporten.