Samarbeid mellom NAV og Rask psykisk helsehjelp i kommunene

Fakta

  • Kartleggingen er gjennomført av Oslo Economics på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Den er finansiert av FoU-midler fra NAV.
  •  I 2016 etablerte Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet en felles
    strategi for arbeid og helse. Gjennom tettere samarbeid mellom NAV og helsetjenesten, skal brukere med fysiske eller psykiske helseplager få mer helhetlige og koordinerte tjenester, med behandling av helseplager parallelt
    med bistand til å bli eller komme i arbeid.
  • De fem pilotkommunene som deltok var Fredrikstad, Kristiansand, Kristiansund, Moss og Sandnes. I tillegg til følgende tre kommuner/bydeler som ble valgt ut basert på svar fra spørreundersøkelsen; Modum, Nordre Follo og bydel Søndre Nordstrand i Oslo.