Andre rapporter

  • Små grep - store konsekvenser. Betydningen av å følge opp nyansatte, Fafo, fullversjon (pdf)
  • Større stillinger og bedre drift. Evaluering av programmet Ufrivillig deltid, Fafo, kortversjon - fullversjon (pdf)
  • Når unntaket blir en del av regelen. En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser, AFI, kortversjon - fullversjon (pdf)
  • Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner - Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning? NIBR, fullversjon (pdf)
  • Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken, Fafo, kortversjon - fullversjon (pdf)
  • Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse, Sintef, fullversjon (pdf)
  • Når aktivering blir ydmykelse - En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV, Fafo, kortversjon - fullversjon (pdf)
  • Inkludering av ungdom i skole eller arbeid - 2, AFI, fullversjon (pdf)