Hvordan kan vi måle om NAV lykkes med å få flere i arbeid?