Betydningen av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede barn og unges mestring og deltakelse i skolen

Fakta

  • Prosjektet er gjennomført av SINTEF avdeling Helse, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, gruppe for Mangfold og inkludering, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
  • Prosjektet har pågått i perioden 2019-2020
  • Prosjektet har brukt både kvantitative og kvalitative metoder, i tillegg til en litteraturgjennomgang.