Dagpenger

Help

Om dagpenger når du er arbeidsledig eller permittert i Norge, samt informasjon om dagpengerettigheter som arbeidsledig i et EØS-land.

Dagpenger når du er permittert

De vanlige reglene om dagpenger gjelder også for permitterte, og permitterte kan søke dagpenger når de har mistet arbeid på samme måte som arbeidsledige. For permitterte gjelder noen tilleggsregler og presiseringer.