Dagpenger

Help

Her finner du informasjon om dagpenger ved arbeidsløshet i Norge og EØS-land, samt dagpenger ved permittering.

Dagpenger når du er arbeidsledig

Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av arbeidsløshet. For å få dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker hos NAV.

Dagpenger når du er permittert

De vanlige reglene om dagpenger gjelder også for permitterte, og permitterte kan søke dagpenger når de har mistet arbeid på samme måte som arbeidsledige. For permitterte gjelder noen tilleggsregler og presiseringer.