Akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

  • sykdom
  • ulykke og skade
  • brann
  • kontakt med politiet