Har nedsatt hørsel

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Høreapparat
Tilbehør til høreapparat
Teleslynge
Hjelpemidler for samtale
Lydutjevningsanlegg
Lyttehjelpemidler til TV og radio
Tinnitusmaskerer
Lyttehjelpemidler for telefon
Varslingsutstyr for hørsel
Støypropper
Tolking for døve, døvblinde og hørselshemmede
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Læringsressurser fra Statped
Fagstoff fra Kunnskapsbanken