Om hjelpemidler

Om utlevering, montering, opplæring, reparasjon, forsikring m.m.

Om hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Publisert: 23.09.2013 | Sist endret: 19.06.2014

Hvordan søke om hjelpemidler?

Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

Publisert: 04.07.2014 | Sist endret: 24.04.2021

Jeg har søkt om hjelpemidler - hva skjer videre?

Informasjon til deg som har søkt om hjelpemidler fra NAV.

Publisert: 19.04.2021 | Sist endret: 06.05.2021

Tilskuddsordning for rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)

Hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som medfører behov for småhjelpemidler kan du søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment.

Publisert: 22.01.2014 | Sist endret: 08.03.2021

Støtte til apper/programvare

Folketrygden kan dekke utgifter til apper/programvare som installeres på privat nettbrett eller smarttelefon.

Publisert: 19.10.2020 | Sist endret: 19.10.2020

Opplæring

Kommunen har ansvar for å gi deg nødvendig opplæring i bruk av hjelpemidlet, men du har også selv et ansvar for lære deg å bruke hjelpemidlet.

Publisert: 24.09.2013 | Sist endret: 26.02.2014

Utlevering og tilbakelevering

Utlevering og tilbakelevering av hjelpemidler skjer vanligvis via det kommunale mottaksstedet.

Publisert: 23.09.2013 | Sist endret: 19.04.2021

Forsikring

Hva har du som hjelpemiddelbruker ansvar for dersom hjelpemidlet skulle bli skadet eller gå tapt? Hvem dekker hva dersom et hjelpemiddel forvolder skade på andre eller annens eiendom?

Publisert: 23.09.2013 | Sist endret: 20.06.2014

Montering og demontering

Hjelpemiddelsentralen har ansvar for montering og demontering av hjelpemidler. Enkel montering og demontering som ikke krever særskilt kompetanse eller godkjenning kan gjøres av kommunen.

Publisert: 23.09.2013 | Sist endret: 26.02.2014

Reparasjon og vedlikehold

Hjelpemiddelsentralen har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer. Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemidlet.

Publisert: 23.09.2013 | Sist endret: 16.06.2014

Melding om uhell og ulykke

Både kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for å melde om alvorlige hendelser når hjelpemidler finansiert gjennom folketrygden er involvert.

Publisert: 14.01.2015 | Sist endret: 22.09.2020

Hjelpemidler på reise og offentlig transport

Skal du ha med deg et hjelpemiddel på utenlandsreise, bør du ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i forkant av reisen for en gjennomgang av hjelpemidlet.

Publisert: 28.05.2015 | Sist endret: 04.02.2021

Hjelpemidler i utlandet

Om du kan ta med deg hjelpemidler til utlandet avhenger av hvor du skal og hvor lenge du blir borte.

Publisert: 23.09.2013 | Sist endret: 14.06.2017

Rammeavtaler

NAV kjøper og eier hjelpemidlene som formidles gjennom hjelpemiddelsentralene. På noen produktområder inngår NAV rammeavtaler med leverandørene. Produktene i rammeavtalene er det nasjonale sortimentet av hjelpemidler.

Publisert: 11.06.2014 | Sist endret: 08.12.2015