Hvordan søke om hjelpemidler?

Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

Hvem kan hjelpe deg å søke?

Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd hos noen som kan hjelpe deg. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det. 

Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler på skolen eller på arbeidsplassen, er det naturlig å ta kontakt med læreren, arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten der du jobber. 

Dine rettigheter er de samme uavhengig av om du søker selv eller får hjelp til å fylle ut og sende søknad.

Når rådene du får konkluderer med at du ikke bør søke

Du står fritt til å sende søknad i forlengelse av faglig rådgivning, uavhengig av hva den faglige rådgivningen konkluderer med. For eksempel hvis det ikke er mulig å enes om en hensiktsmessig løsning eller at du får beskjed om at du ikke fyller vilkårene. Det er kun mulig å klage dersom du sender en søknad.

Hva kan du søke om?

Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemidler du kan søke om. Kanskje er det ikke ett hjelpemiddel du trenger, men en kombinasjon av flere? Kanskje er det tilstrekkelig å tilrettelegge det du allerede har eller bruker, eller få andre tips og råd for å løse ditt behov?

Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler. I Hjelpemiddeldatabasen finner du mange av produktene. NAV dekker ikke alle produktene som ligger i Hjelpemiddeldatabasen. Noe må du kanskje kjøpe selv eller få lånt på andre måter.

Signatur og fullmakt

Søknad om hjelpemidler må bekreftes av deg. Det kan du gjøre ved at du signerer selve søknaden eller på et fullmaktsskjema om at en hjelpemiddelformidler søker på dine vegne. Digitale søknader kan bekreftes digitalt. Ved å signere på et fullmaktsskjema bekrefter du at det er du som søker om hjelpemidler, og at en kommunal formidler fyller ut og sender søknad på dine vegne. Den som skriver søknaden på vegne av deg skal ha informert deg om dine rettigheter og plikter og hva det søkes om.

Ved å skrive under på søknad eller fullmakt bekrefter du at du er kjent med følgende:

 • Utlånte hjelpemidler er Arbeids- og velferdsetatens eiendom og skal tas godt vare på.
 • Du kan ikke kreve at hjelpemidlene du får utlevert er ubrukte eller av et bestemt merke.
 • Når du ikke har bruk for et hjelpemiddel lenger, skal det leveres tilbake. Les mer om utlevering og tilbakelevering.

Kortvarig behov for hjelpemidler

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du ta kontakt med kommunen du bor i.

Digitale søknader 

NAV utvikler digitale tjenester på hjelpemiddelområdet. NAV er i gang med å digitalisere søknadsprosessen, men vi vil måtte leve med både papirsøknader og digitale søknader en god stund. Det vil være noen forskjeller mellom digitale søknader og papirsøknader.

Digital søknad er i første omgang kun tilgjengelig for kommunale formidlere som skal søke på vegne av sine innbyggere. Formidlere som skal søke digitalt må ha fått delegert tilgang til søknaden fra sin arbeidsgiver. Vi jobber for å gjøre digital søknad tilgjengelig for personbrukere og andre samhandlere også. Du kan lese mer om digitalisering av hjelpemiddelområdet.

Digitale søknader kan signeres på to måter:

 1. Du kan signere papirfullmakt på at formidler sender inn en søknad på dine vegne
 2. Du kan selv logge inn på Ditt NAV og bekrefte og sende inn søknaden etter at kommunal formidler har fylt den ut.

I utfylling av søknaden må formidler velge om du har signert papirfullmakt eller om søknaden skal videresendes deg for bekreftelse.

Digital bekreftelse

Slik går du frem for å bekrefte en søknad:

 1. Du får en SMS eller en e-post når formidler sender søknaden til bekreftelse.

 2. På nav.no trykker du på boksen «Logg inn på Ditt NAV» eller på Logg inn - knappen.
 3. Du logger inn med BankID.
 4. På Ditt NAV trykker du på den oransje boksen med teksten «Du har en søknad om hjelpemidler som du må bekrefte og sende inn» for å komme til søknaden.
 5. Du ser informasjon om «Hva du må kjenne til når du søker?» Og må huke av for å godkjenne dette før du kan åpne søknaden.
 6. Du ser deretter samme visning av søknaden som formidler ser på oppsummeringssiden.
 7. Du trykker «Send søknaden» nederst på siden. Alternativt kan du velge «Å fortsette senere» eller «Å slette søknaden».
 8. Du får en bekreftelse på at søknaden er sendt inn.
 9. Du kan se de innsendt søknadene dine på Ditt NAV. 

Digitale søknader blir tilgjengelig for deg på Ditt NAV kort tid etter innsendelse. Du får også en beskjed på Ditt NAV når søknaden er mottatt hos NAV og ferdig behandlet. Man kan ikke se søknader sendt inn på papir på Ditt NAV. Les om behandling av personopplysninger på hjelpemiddelområdet.

Hvis du oppdager feil i en søknad som er sendt inn eller er uenig i det som er søkt, anbefaler vi at du tar kontakt med den kommunale formidleren som har sendt inn søknaden.

Søknaden slettes automatisk etter 14 dager om du ikke har bekreftet den. Dersom du likevel ønsker å søke, må du ta kontakt med kommunal formidler som må fylle ut en ny søknad.

Hva skjer videre?

Les mer om hva som skjer etter at du har sendt inn en søknad om hjelpemidler.