Hvordan søke om hjelpemidler?

Vi har to versjoner av fullmaktsskjemaet. En pdf som du kan laste ned og fylle ut for hånd, og en som du kan fylle ut digitalt før du skriver det ut. I begge tilfeller skal skjemaet skrives ut og signeres for hånd. Signert skjema skal legges sammen med søknaden.