Dagpenger

Informasjon om dagpenger når du er arbeidsledig eller permittert i Norge eller i et annet EØS-land.

Arbeidsledighetstrygd (dagpenger) og EØS-land

Dagpenger kalles ofte arbeidsledighetstrygd i andre EØS-land. Her kan du lese om hvor du søker arbeidsledighetstrygd etter jobb i EØS-land, eller ønsker å reise til et EØS-land for å søke jobb med dagpenger fra Norge.