Dagpenger

Informasjon om dagpenger når du er arbeidsledig eller permittert i Norge eller i et annet EØS-land.

Arbeidsledig

Har du blitt arbeidsledig, kan du ha rett til økonomisk støtte og hjelp til å komme i arbeid.

Publisert: 21.01.2021 | Sist endret: 21.01.2021

For deg som har søkt dagpenger

Her er viktig informasjon for deg har søkt om eller mottar dagpenger.

Publisert: 16.06.2020 | Sist endret: 16.06.2020

Permittert

Er du permittert, kan du ha rett til økomisk støtte og hjelp til å komme i arbeid.

Publisert: 10.06.2020 | Sist endret: 10.06.2020

Arbeidsledighetstrygd (dagpenger) og EØS-land

Dagpenger kalles ofte arbeidsledighetstrygd i andre EØS-land. Her kan du lese om hvor du søker arbeidsledighetstrygd etter jobb i EØS-land, eller ønsker å reise til et EØS-land for å søke jobb med dagpenger fra Norge.

Publisert: 28.08.2006 | Sist endret: 11.12.2020