Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet gikk ned med 6,2 prosent fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Sykefraværet er nå 5,5 prosent. En av årsakene til at legemeldte sykefraværet har gått ned er nedgang i antall luftveislidelser.

Sykefraværet er gått ned i samtlige fylker fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Størst nedgang i Hedmark på -12,1 prosent, men det legemeldte fraværet er fortsatt lavest i Rogaland. Det legemeldte fraværet er høyest i Finnmark (6,9 %) og i Østfold (6,7 %).

Sykefraværet har gått ned i alle næringer.Finansierings- og forsikringsvirksomhet og jordbruk, skogbruk og fiske hadde en nedgang på over 10 prosent. Sykefraværet er fremdeles klart høyest innen helse og sosiale tjenester (8,1 %), som sysselsetter hver femte arbeidstaker.

For påbegynte sykefraværstilfeller har den gjennomsnittlige varigheten fra 1.kvartal. 2012 til 1.kvartal 2013 gått ned med 1,7 prosent. Rogaland har kortest gjennomsnittlig varighet med 28 dager, mens Nord-Trøndelag har lengst på 45,8 dager.

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no