Legemeldt sykefravær i prosent 1 kvartal 2005-2014. Totalt, sektor, kjønn og Ia-avtale.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 5,8 6,2 6,0 6,2 6,4 5,8 6,1 5,7 5,9 5,5
Statlig forv 5,4 5,8 5,7 5,9 5,8 5,1 5,6 5,4 5,6 5,2
Kommunal forv 7,3 8,0 7,8 8,1 8,1 7,3 7,9 7,5 8,0 7,5
Priv sekt/off nærvirk 5,5 5,7 5,6 5,7 6,1 5,5 5,7 5,2 5,4 5,1
Menn I alt 4,7 4,8 4,7 4,7 5,1 4,6 4,7 4,3 4,5 4,2
Statlig forv 3,4 3,6 3,4 3,6 3,5 3,0 3,3 3,2 3,3 3,1
Kommunal forv 4,9 5,3 5,1 5,2 5,1 4,6 4,8 4,6 5,0 4,6
Priv sekt/off nærvirk 4,8 4,9 4,8 4,8 5,3 4,7 4,8 4,3 4,5 4,2
Kvinner I alt 7,3 7,9 7,8 7,9 8,1 7,3 7,9 7,4 7,7 7,3
Statlig forv 6,9 7,6 7,5 7,6 7,6 6,7 7,4 7,0 7,2 6,8
Kommunal forv 8,1 9,0 8,8 9,1 9,1 8,2 8,9 8,5 9,0 8,5
Priv sekt/off nærvirk 6,8 7,3 7,2 7,4 7,6 7,0 7,4 6,9 7,0 6,7

Ia-bedrifter før 5 mars 2003.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 6,2 6,6 6,5 6,6 6,7 5,9 6,4 6,0 6,2 5,8
Statlig forv 5,8 6,3 6,2 6,2 6,2 5,3 5,9 5,7 5,8 5,4
Kommunal forv 6,9 7,5 7,4 7,7 7,7 6,8 7,4 7,1 7,4 7,0
Priv sekt/off nærvirk 5,7 5,9 5,7 5,8 5,9 5,3 5,5 5,0 5,3 4,9
Menn I alt 4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 4,2 4,3 4,0 4,2 3,9
Statlig forv 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 3,0 3,3 3,1 3,2 3,0
Kommunal forv 4,5 5,0 4,8 4,9 4,7 4,3 4,5 4,3 4,5 4,3
Priv sekt/off nærvirk 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 4,5 4,6 4,1 4,4 4,0
Kvinner I alt 7,5 8,1 8,0 8,2 8,2 7,3 8,0 7,6 7,8 7,4
Statlig forv 6,9 7,7 7,6 7,6 7,6 6,6 7,3 7,1 7,2 6,6
Kommunal forv 7,8 8,5 8,4 8,8 8,9 7,8 8,6 8,2 8,5 8,0
Priv sekt/off nærvirk 7,3 7,9 7,4 7,7 7,6 6,9 7,4 6,9 7,0 6,8

Ia-bedrifter etter 5 mars 2003.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 6,2 6,7 6,6 6,7 6,8 6,1 6,5 6,1 6,4 6,0
Statlig forv 5,5 6,0 5,9 6,1 6,0 5,3 5,5 5,3 5,5 5,2
Kommunal forv 7,5 8,3 8,0 8,2 8,3 7,5 8,1 7,8 8,3 7,7
Priv sekt/off nærvirk 5,6 6,0 5,8 6,0 6,1 5,6 5,9 5,4 5,6 5,2
Menn I alt 4,6 4,9 4,7 4,8 4,8 4,4 4,5 4,2 4,4 4,1
Statlig forv 3,5 3,7 3,6 3,8 3,6 3,3 3,3 3,2 3,3 3,1
Kommunal forv 5,0 5,5 5,2 5,3 5,3 4,7 4,9 4,8 5,2 4,7
Priv sekt/off nærvirk 4,7 5,0 4,8 4,9 4,9 4,6 4,7 4,3 4,5 4,2
Kvinner I alt 7,7 8,5 8,3 8,5 8,5 7,7 8,4 8,0 8,3 7,8
Statlig forv 7,0 7,7 7,5 7,6 7,6 6,8 7,4 7,0 7,2 6,9
Kommunal forv 8,3 9,2 8,9 9,2 9,2 8,3 9,1 8,7 9,2 8,7
Priv sekt/off nærvirk 7,4 8,0 7,8 8,1 8,1 7,4 8,1 7,5 7,6 7,1

Bedrifter uten ia-avtale.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 5,5 5,7 5,5 5,6 6,1 5,5 5,7 5,2 5,3 5,0
Statlig forv 4,6 4,8 4,7 4,7 4,5 3,7 5,6 5,4 5,7 4,5
Kommunal forv 7,5 8,0 8,1 8,3 8,2 7,3 7,9 7,1 7,6 6,3
Priv sekt/off nærvirk 5,4 5,6 5,5 5,6 6,1 5,5 5,7 5,1 5,3 5,0
Menn I alt 4,8 4,9 4,7 4,7 5,4 4,8 4,9 4,4 4,6 4,3
Statlig forv 3,2 3,2 3,0 3,1 3,0 2,6 4,0 3,6 4,3 3,1
Kommunal forv 5,4 5,6 5,5 5,7 5,4 5,0 5,5 4,7 5,7 5,0
Priv sekt/off nærvirk 4,8 4,9 4,7 4,8 5,5 4,9 4,9 4,4 4,6 4,3
Kvinner I alt 6,7 7,1 7,1 7,2 7,4 6,8 7,1 6,6 6,8 6,4
Statlig forv 6,7 7,0 7,0 7,0 7,2 6,1 7,0 7,0 7,0 5,9
Kommunal forv 8,4 9,1 9,1 9,3 9,3 8,4 9,1 8,4 8,7 7,5
Priv sekt/off nærvirk 6,6 6,9 6,9 7,0 7,3 6,8 7,1 6,6 6,7 6,4