Gjennomsnittlig varighet av avsluttede tilfeller som er påbegynt i 1 kv 2003-2013.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet
I alt 41,0 41,2 35,1 38,0 34,8 38,2 40,3 41,3 38,9 36,8 36,2
Østfold 46,3 48,6 39,3 43,6 38,5 44,2 46,6 46,6 46,0 40,9 42,0
Akershus 38,0 39,4 32,3 34,8 31,2 34,7 36,6 37,3 35,2 32,1 33,2
Oslo 35,7 35,6 29,3 32,2 28,8 31,5 32,2 33,2 31,3 29,0 30,0
Hedmark 47,7 48,1 41,5 46,3 42,7 47,3 49,3 49,1 48,6 47,9 45,5
Oppland 46,8 47,9 40,2 44,6 39,8 45,4 47,5 49,7 46,0 43,7 41,8
Buskerud 43,3 42,6 34,8 39,7 35,6 38,8 41,5 43,9 40,0 37,5 37,3
Vestfold 43,8 47,6 38,8 44,3 38,3 42,7 45,4 46,8 43,7 41,2 39,3
Telemark 46,7 49,5 39,4 42,4 39,0 42,2 45,6 45,8 42,2 40,8 41,6
Aust-Agder 49,8 47,6 41,0 42,9 39,3 46,4 47,2 52,3 46,4 45,3 42,6
Vest-Agder 50,3 49,0 40,9 44,5 40,3 44,5 50,9 48,9 46,4 41,8 44,1
Rogaland 34,4 34,7 28,3 32,8 29,6 32,7 33,9 34,2 32,1 31,3 28,1
Hordaland 37,3 36,7 32,3 34,0 31,7 34,4 36,2 37,9 35,2 33,4 32,3
Sogn og Fjordane 37,0 37,8 34,4 36,3 34,8 39,2 39,0 42,0 39,5 38,6 37,2
Møre og Romsdal 39,4 41,1 37,1 38,2 37,6 38,8 41,4 43,6 41,7 41,3 38,2
Sør-Trøndelag 45,7 44,6 39,6 40,6 37,2 40,1 44,9 46,3 43,5 42,3 39,7
Nord-Trøndelag 47,3 46,2 44,9 46,7 44,1 46,9 49,9 50,6 46,6 48,2 45,8
Nordland 43,2 42,7 40,8 42,1 39,7 44,3 44,8 47,9 45,9 43,5 44,5
Troms 40,4 38,7 34,5 37,1 35,6 37,3 40,7 40,1 39,0 37,3 37,4
Finnmark 38,6 38,6 35,6 37,0 37,7 38,5 41,5 40,1 36,7 35,6 36,2
Annet 340 39,8 46,5 37,4 50,0 43,9 37,8 39,7 93,7 42,0 .

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet
Menn I alt 38,5 38,7 32,2 34,4 31,1 34,5 38,1 39,6 35,7 33,6 33,1
Østfold 43,3 45,8 35,8 40,8 35,8 39,9 47,5 45,6 42,9 39,1 39,1
Akershus 34,9 36,0 29,7 31,3 27,3 31,1 34,3 35,1 32,4 29,2 30,9
Oslo 34,8 33,5 27,7 29,2 25,9 29,4 30,2 31,8 28,2 26,7 27,6
Hedmark 44,6 45,4 36,9 41,9 37,1 41,3 47,4 47,2 44,7 43,8 42,8
Oppland 43,0 43,2 37,7 40,4 34,7 41,9 44,7 48,1 43,7 40,8 37,4
Buskerud 40,6 41,0 31,5 35,9 31,4 36,0 40,4 41,9 36,6 34,5 34,6
Vestfold 42,0 45,8 35,0 39,9 34,2 39,2 44,7 44,1 40,3 36,0 36,8
Telemark 46,5 48,1 35,3 38,6 33,8 39,0 43,5 45,8 41,4 39,5 40,2
Aust-Agder 49,1 44,7 36,9 37,1 35,2 40,0 44,6 47,2 40,4 41,2 38,5
Vest-Agder 45,9 44,9 38,0 37,3 34,0 37,7 45,5 46,3 41,3 37,4 40,3
Rogaland 31,4 31,9 25,3 29,6 25,9 29,4 31,0 32,8 28,4 28,0 24,3
Hordaland 33,6 33,7 29,5 30,1 28,3 31,4 33,4 36,6 32,4 30,1 29,4
Sogn og Fjordane 34,4 35,4 32,7 32,0 32,0 33,5 35,7 41,7 35,7 32,3 34,1
Møre og Romsdal 35,9 38,7 31,9 33,2 32,8 33,0 37,5 39,8 36,7 36,0 32,7
Sør-Trøndelag 41,5 40,8 36,1 36,2 31,8 35,3 40,1 41,7 39,0 37,7 33,9
Nord-Trøndelag 44,5 42,0 39,5 40,3 39,6 41,1 48,2 48,5 42,3 43,5 40,2
Nordland 39,8 40,4 37,5 37,9 36,3 40,0 42,3 46,0 43,0 39,7 42,1
Troms 39,8 37,3 32,8 35,5 34,2 35,2 41,6 41,7 38,3 36,2 37,3
Finnmark 42,3 39,0 36,5 37,7 37,3 37,4 42,4 42,9 34,8 35,4 37,5
Annet 328 68,7 29,4 30,5 11,2 16,0 16,0 49,6 . 14,7 .

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet Gjsn varighet
Kvinner I alt 42,7 43,0 37,1 40,6 37,4 40,7 41,7 42,4 40,9 38,8 38,2
Østfold 48,7 50,7 42,0 45,8 40,6 47,4 45,9 47,2 48,2 42,1 44,0
Akershus 39,9 41,6 33,9 37,2 33,7 37,0 38,1 38,7 37,0 33,9 34,7
Oslo 36,3 36,9 30,3 34,0 30,6 32,8 33,5 34,0 33,2 30,3 31,4
Hedmark 50,1 50,2 45,0 49,8 47,0 51,9 50,6 50,3 51,1 50,6 47,3
Oppland 49,6 51,5 42,1 47,6 43,5 47,9 49,4 50,7 47,5 45,6 44,8
Buskerud 45,2 43,8 37,2 42,4 38,5 40,8 42,3 45,2 42,4 39,5 39,2
Vestfold 45,2 48,9 41,5 47,5 41,3 45,3 45,9 48,7 45,9 44,7 40,9
Telemark 46,9 50,6 42,4 45,3 42,9 44,5 47,1 45,8 42,8 41,6 42,6
Aust-Agder 50,4 49,7 44,3 47,6 42,6 51,8 49,1 56,1 50,7 48,2 45,5
Vest-Agder 54,4 52,3 43,4 50,5 45,5 50,1 55,3 50,8 50,2 45,1 46,9
Rogaland 36,6 36,8 30,7 35,3 32,5 35,1 36,1 35,1 34,7 33,4 30,8
Hordaland 39,9 38,8 34,4 36,8 34,1 36,6 38,1 38,8 37,0 35,5 34,3
Sogn og Fjordane 39,1 39,6 35,6 39,3 36,9 43,3 41,2 42,1 42,0 43,0 39,2
Møre og Romsdal 41,9 42,7 40,9 41,8 40,9 43,0 44,2 46,2 45,2 44,9 41,7
Sør-Trøndelag 48,6 47,3 42,1 43,7 40,8 43,5 48,0 49,2 46,4 45,4 43,6
Nord-Trøndelag 49,4 49,4 49,1 51,7 47,6 51,1 51,0 51,8 49,4 51,2 49,5
Nordland 45,6 44,4 43,1 45,1 42,1 47,3 46,4 49,1 47,7 45,9 46,1
Troms 40,8 39,5 35,5 38,1 36,5 38,6 40,2 39,2 39,4 38,0 37,5
Finnmark 36,5 38,3 35,0 36,6 37,9 39,2 41,0 38,4 37,7 35,8 35,4
Annet 364 23,6 53,1 40,3 66,6 48,5 42,2 35,6 93,7 83,0 .

Gjennomsnittlig varighet av avsluttede tilfeller som er påbegynt i 1 kv 2003-2013. kjønn. Prosent.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik %
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Østfold 113,0 117,8 112,0 114,7 110,6 115,8 115,6 112,8 118,4 111,2 116,3
Akershus 92,7 95,5 92,1 91,6 89,7 90,9 91,0 90,3 90,7 87,3 91,8
Oslo 87,2 86,4 83,6 84,5 82,9 82,5 80,0 80,4 80,6 78,8 82,9
Hedmark 116,3 116,8 118,5 121,8 122,8 124,0 122,4 118,8 124,9 130,2 125,9
Oppland 114,1 116,2 114,6 117,1 114,5 119,0 117,8 120,3 118,5 118,8 115,7
Buskerud 105,7 103,4 99,2 104,2 102,3 101,6 103,1 106,2 103,0 102,0 103,2
Vestfold 107,0 115,6 110,6 116,3 110,0 112,0 112,7 113,5 112,4 112,2 108,6
Telemark 114,0 120,2 112,3 111,5 112,1 110,7 113,2 111,0 108,7 110,9 115,1
Aust-Agder 121,6 115,4 116,8 112,9 112,9 121,7 117,1 126,7 119,3 123,1 117,7
Vest-Agder 122,8 118,9 116,8 117,0 115,9 116,7 126,4 118,4 119,4 113,7 121,9
Rogaland 83,9 84,3 80,7 86,2 85,1 85,6 84,3 82,8 82,6 85,0 77,7
Hordaland 91,0 89,0 92,1 89,5 91,1 90,1 89,9 91,9 90,7 90,7 89,3
Sogn og Fjordane 90,4 91,7 98,1 95,3 100,2 102,6 96,8 101,7 101,6 105,0 102,8
Møre og Romsdal 96,1 99,7 105,8 100,4 108,0 101,6 102,8 105,7 107,3 112,4 105,6
Sør-Trøndelag 111,4 108,2 112,9 106,6 106,8 105,2 111,5 112,3 111,9 115,1 109,8
Nord-Trøndelag 115,5 112,2 128,2 122,8 126,9 122,9 123,9 122,5 119,9 131,1 126,7
Nordland 105,5 103,7 116,3 110,8 114,0 116,2 111,3 116,0 118,0 118,3 123,1
Troms 98,5 93,9 98,3 97,5 102,3 97,8 101,0 97,2 100,3 101,5 103,5
Finnmark 94,3 93,6 101,5 97,3 108,3 100,9 103,2 97,0 94,4 96,9 100,0
Annet 829,0 96,6 132,7 98,3 143,7 115,0 94,0 96,1 241,0 114,2 .

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik %
Menn I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Østfold 112,3 118,4 111,4 118,8 115,2 115,5 124,6 115,2 120,4 116,4 118,2
Akershus 90,6 93,0 92,3 91,2 88,0 90,2 90,0 88,6 90,7 86,9 93,1
Oslo 90,3 86,7 86,1 85,0 83,5 85,2 79,2 80,4 79,1 79,4 83,4
Hedmark 115,7 117,4 114,6 121,8 119,5 119,6 124,3 119,1 125,3 130,4 129,2
Oppland 111,7 111,6 117,2 117,5 111,9 121,4 117,1 121,6 122,6 121,3 112,9
Buskerud 105,4 106,1 97,8 104,5 101,2 104,2 106,0 105,7 102,5 102,6 104,4
Vestfold 108,9 118,4 108,9 116,2 110,2 113,5 117,1 111,2 113,0 107,2 111,2
Telemark 120,6 124,4 109,7 112,3 108,8 112,8 114,0 115,6 116,2 117,3 121,3
Aust-Agder 127,3 115,5 114,5 108,0 113,3 115,8 116,9 119,0 113,4 122,6 116,2
Vest-Agder 119,1 116,2 118,1 108,5 109,5 109,2 119,2 116,9 115,9 111,1 121,7
Rogaland 81,6 82,6 78,5 86,1 83,3 85,1 81,2 82,9 79,5 83,2 73,5
Hordaland 87,3 87,1 91,7 87,7 91,1 90,8 87,7 92,3 90,9 89,5 88,7
Sogn og Fjordane 89,2 91,7 101,6 93,0 102,9 97,0 93,5 105,2 100,1 96,1 103,1
Møre og Romsdal 93,3 100,2 99,2 96,7 105,6 95,6 98,2 100,5 102,8 107,1 98,8
Sør-Trøndelag 107,7 105,5 112,1 105,3 102,5 102,3 105,2 105,4 109,3 112,0 102,2
Nord-Trøndelag 115,6 108,6 122,7 117,3 127,4 119,1 126,4 122,4 118,6 129,4 121,3
Nordland 103,3 104,4 116,6 110,3 116,7 115,7 110,9 116,2 120,5 117,9 127,1
Troms 103,2 96,5 101,9 103,3 109,9 102,0 109,1 105,3 107,2 107,6 112,5
Finnmark 109,8 101,0 113,5 109,7 120,1 108,4 111,2 108,2 97,7 105,3 113,3
Annet 849,8 177,6 91,4 88,8 36,1 46,3 41,9 125,1 . 43,6 .

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik % Avvik %
Kvinner I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Østfold 114,0 118,0 113,1 112,7 108,5 116,6 110,0 111,4 117,7 108,4 115,3
Akershus 93,6 96,8 91,5 91,5 90,1 90,8 91,4 91,3 90,5 87,4 90,9
Oslo 85,0 85,8 81,7 83,7 81,9 80,6 80,3 80,3 81,1 78,1 82,2
Hedmark 117,2 116,8 121,4 122,5 125,7 127,6 121,3 118,7 124,8 130,5 124,0
Oppland 116,2 119,9 113,3 117,1 116,4 117,8 118,4 119,7 116,1 117,5 117,3
Buskerud 105,9 101,8 100,3 104,3 103,0 100,2 101,4 106,6 103,6 101,7 102,6
Vestfold 105,8 113,8 111,9 116,9 110,4 111,3 110,1 115,0 112,0 115,1 107,3
Telemark 109,8 117,6 114,3 111,4 114,7 109,4 113,0 108,2 104,5 107,2 111,6
Aust-Agder 118,0 115,7 119,4 117,1 113,9 127,3 117,7 132,4 123,9 124,3 119,3
Vest-Agder 127,5 121,7 117,0 124,3 121,6 123,0 132,5 120,0 122,7 116,3 122,9
Rogaland 85,6 85,6 82,6 86,8 86,8 86,3 86,5 82,9 84,7 86,2 80,7
Hordaland 93,5 90,3 92,7 90,7 91,3 89,9 91,4 91,6 90,5 91,6 89,8
Sogn og Fjordane 91,5 92,0 95,9 96,6 98,6 106,4 98,9 99,5 102,6 110,8 102,8
Møre og Romsdal 98,2 99,5 110,1 102,9 109,4 105,6 105,9 109,1 110,3 115,8 109,4
Sør-Trøndelag 113,8 109,9 113,4 107,4 109,1 106,8 115,2 116,2 113,4 116,9 114,2
Nord-Trøndelag 115,8 115,0 132,4 127,1 127,2 125,7 122,4 122,4 120,7 131,9 129,7
Nordland 106,9 103,3 116,1 110,9 112,4 116,4 111,4 115,9 116,6 118,4 120,7
Troms 95,5 92,0 95,8 93,7 97,6 94,8 96,4 92,6 96,3 97,8 98,3
Finnmark 85,5 89,1 94,4 90,1 101,2 96,2 98,4 90,7 92,2 92,2 92,6
Annet 852,5 54,8 143,0 99,2 178,1 119,3 101,2 84,1 228,8 213,9 .