Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 1 kv 2003-2013. Varighet og antall

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
I alt 358 731 337 791 340 230 363 378 396 664 375 534 398 830 315 462 380 962 387 508 374 441
16 dager og under 225 501 207 888 227 645 232 886 266 707 241 090 253 276 194 881 240 359 254 942 247 165
17 dager til 8 uker 71 079 68 784 62 671 71 518 72 432 72 873 76 200 62 702 74 415 71 013 68 480
8 uker til 12 uker 15 466 15 400 13 101 15 278 14 877 15 796 17 176 14 673 17 544 15 869 15 304
12 uker til 26 uker 24 168 25 395 20 269 23 963 23 385 25 043 27 852 23 874 28 050 25 459 24 640
26 uker og over 22 517 20 324 16 544 19 733 19 263 20 732 24 326 19 332 20 594 20 225 18 852

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Menn I alt 148 726 138 556 141 876 150 568 163 845 153 802 160 448 124 069 149 847 151 915 148 501
16 dager og under 97 112 88 646 99 175 101 280 115 404 103 569 106 180 79 454 99 205 103 839 102 112
17 dager til 8 uker 28 430 27 488 24 712 28 302 28 510 28 734 29 142 23 786 27 936 27 113 25 937
8 uker til 12 uker 5 705 5 608 4 779 5 604 5 328 5 650 6 201 5 292 6 123 5 568 5 534
12 uker til 26 uker 8 605 8 923 6 739 8 041 7 572 8 188 9 372 7 963 9 064 8 244 8 110
26 uker og over 8 874 7 891 6 471 7 341 7 031 7 661 9 553 7 574 7 519 7 151 6 808

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Kvinner I alt 210 005 199 235 198 354 212 810 232 819 221 732 238 382 191 393 231 115 235 593 225 940
16 dager og under 128 389 119 242 128 470 131 606 151 303 137 521 147 096 115 427 141 154 151 103 145 053
17 dager til 8 uker 42 649 41 296 37 959 43 216 43 922 44 139 47 058 38 916 46 479 43 900 42 543
8 uker til 12 uker 9 761 9 792 8 322 9 674 9 549 10 146 10 975 9 381 11 421 10 301 9 770
12 uker til 26 uker 15 563 16 472 13 530 15 922 15 813 16 855 18 480 15 911 18 986 17 215 16 530
26 uker og over 13 643 12 433 10 073 12 392 12 232 13 071 14 773 11 758 13 075 13 074 12 044

Avsluttede sykefraværstilfeller som er påbegynt i 1 kv 2003-2013. Kjønn og prosent.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 dager og under 62,9 61,5 66,9 64,1 67,2 64,2 63,5 61,8 63,1 65,8 66,0
17 dager til 8 uker 19,8 20,4 18,4 19,7 18,3 19,4 19,1 19,9 19,5 18,3 18,3
8 uker til 12 uker 4,3 4,6 3,9 4,2 3,8 4,2 4,3 4,7 4,6 4,1 4,1
12 uker til 26 uker 6,7 7,5 6,0 6,6 5,9 6,7 7,0 7,6 7,4 6,6 6,6
26 uker og over 6,3 6,0 4,9 5,4 4,9 5,5 6,1 6,1 5,4 5,2 5,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 dager og under 65,3 64,0 69,9 67,3 70,4 67,3 66,2 64,0 66,2 68,4 68,8
17 dager til 8 uker 19,1 19,8 17,4 18,8 17,4 18,7 18,2 19,2 18,6 17,8 17,5
8 uker til 12 uker 3,8 4,0 3,4 3,7 3,3 3,7 3,9 4,3 4,1 3,7 3,7
12 uker til 26 uker 5,8 6,4 4,7 5,3 4,6 5,3 5,8 6,4 6,0 5,4 5,5
26 uker og over 6,0 5,7 4,6 4,9 4,3 5,0 6,0 6,1 5,0 4,7 4,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
16 dager og under 61,1 59,8 64,8 61,8 65,0 62,0 61,7 60,3 61,1 64,1 64,2
17 dager til 8 uker 20,3 20,7 19,1 20,3 18,9 19,9 19,7 20,3 20,1 18,6 18,8
8 uker til 12 uker 4,6 4,9 4,2 4,5 4,1 4,6 4,6 4,9 4,9 4,4 4,3
12 uker til 26 uker 7,4 8,3 6,8 7,5 6,8 7,6 7,8 8,3 8,2 7,3 7,3
26 uker og over 6,5 6,2 5,1 5,8 5,3 5,9 6,2 6,1 5,7 5,5 5,3