Legemeldte sykefraværsdagsverk 1 kv 2005-2014 Diagnose og kjønn.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk
I alt 5 743 655 6 714 037 6 710 317 6 649 477 7 332 879 6 601 086 7 234 091 6 900 336 6 769 523 6 740 136
Allment og uspesifisert 258 056 331 079 352 289 376 704 415 195 376 750 428 665 418 365 411 980 418 114
Sykdom fordøyelses organene 255 582 300 283 294 043 329 845 342 382 319 197 340 590 336 872 332 417 353 409
Hjertekar sykd. 268 873 316 521 316 231 306 489 327 646 304 195 310 146 285 874 290 026 276 953
Muskel/skjelett-lidelser 2 310 599 2 749 994 2 591 565 2 622 785 2 873 854 2 679 989 2 892 181 2 619 038 2 548 124 2 636 574
... herav rygglidelser 635 537 730 236 690 369 682 842 755 442 699 376 739 614 653 869 631 781 654 389
... herav nakke/skulder/arm 556 137 679 459 632 016 639 836 702 200 654 585 717 641 641 445 620 560 653 513
Sykdom nervesystemet 260 068 316 681 294 583 306 132 335 846 315 131 346 067 335 502 327 393 352 137
Psykiske lidelser 961 384 1 146 370 1 132 689 1 163 607 1 347 344 1 251 190 1 336 150 1 262 506 1 238 757 1 285 754
... herav lettere psykiske lid 328 252 443 767 471 492 527 435 623 276 578 848 660 403 632 872 641 296 675 319
... herav angst/depressive lid 594 411 657 215 613 678 583 355 662 854 613 386 617 276 572 090 537 555 551 874
Sykdommer i luftveiene 629 563 630 307 812 243 606 754 687 757 426 959 609 826 682 614 698 456 470 638
Svangerskaps-sykdommer 297 884 354 199 358 727 373 144 409 160 372 879 376 996 366 813 354 810 350 988
Andre lidelser 501 647 568 602 557 946 564 017 593 694 554 796 593 471 592 751 567 560 595 571

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk
Menn I alt 2 548 614 2 916 340 2 889 485 2 829 083 3 212 702 2 868 027 3 056 983 2 868 044 2 827 350 2 799 827
Allment og uspesifisert 112 913 139 616 145 997 154 885 173 305 155 076 170 774 161 889 159 196 161 365
Sykdom fordøyelses organene 129 683 153 083 146 311 160 116 167 025 153 511 160 163 159 544 155 649 168 478
Hjertekar sykd. 175 079 201 561 203 156 193 832 210 916 197 186 198 635 184 322 183 002 174 409
Muskel/skjelett-lidelser 1 130 585 1 321 398 1 229 853 1 243 103 1 426 597 1 316 520 1 387 486 1 244 931 1 220 467 1 257 479
... herav rygglidelser 342 124 389 928 357 032 353 262 414 596 377 838 391 863 336 474 330 562 339 411
... herav nakke/skulder/arm 239 257 292 724 267 351 268 178 320 635 299 621 320 554 287 039 279 195 297 258
Sykdom nervesystemet 113 021 131 928 118 625 120 306 132 909 126 975 132 193 126 546 121 484 130 451
Psykiske lidelser 387 814 447 933 442 140 448 493 544 922 497 376 502 071 465 224 457 634 474 883
... herav lettere psykiske lid 124 894 163 786 172 497 189 108 230 489 209 984 225 430 210 947 215 421 224 943
... herav angst/depressive lid 238 261 257 481 240 450 227 517 277 595 252 739 244 349 221 156 209 433 217 560
Sykdommer i luftveiene 294 386 289 938 374 486 273 487 308 302 193 093 270 530 293 954 308 937 205 525
Svangerskaps-sykdommer 432 720 782 720 530 569 811 863 638 608
Andre lidelser 204 701 230 164 228 133 234 141 248 197 227 722 234 320 230 772 220 342 226 629

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk Dagsverk
Kvinner I alt 3 195 041 3 797 697 3 820 833 3 820 394 4 120 176 3 733 059 4 177 108 4 032 291 3 942 173 3 940 309
Allment og uspesifisert 145 143 191 464 206 292 221 819 241 890 221 674 257 890 256 476 252 784 256 749
Sykdom fordøyelses organene 125 898 147 200 147 732 169 729 175 357 165 686 180 426 177 328 176 768 184 931
Hjertekar sykd. 93 794 114 960 113 075 112 658 116 730 107 008 111 510 101 552 107 024 102 543
Muskel/skjelett-lidelser 1 180 014 1 428 596 1 361 712 1 379 682 1 447 258 1 363 469 1 504 695 1 374 108 1 327 657 1 379 095
... herav rygglidelser 293 412 340 308 333 337 329 581 340 846 321 538 347 751 317 395 301 219 314 979
... herav nakke/skulder/arm 316 880 386 735 364 666 371 658 381 565 354 964 397 087 354 407 341 365 356 254
Sykdom nervesystemet 147 047 184 753 175 958 185 826 202 937 188 156 213 874 208 956 205 908 221 686
Psykiske lidelser 573 570 698 437 690 550 715 114 802 422 753 814 834 080 797 283 781 123 810 871
... herav lettere psykiske lid 203 359 279 982 298 995 338 327 392 787 368 864 434 972 421 924 425 875 450 376
... herav angst/depressive lid 356 151 399 734 373 229 355 837 385 259 360 647 372 927 350 934 328 122 334 314
Sykdommer i luftveiene 335 178 340 370 437 757 333 266 379 455 233 866 339 296 388 660 389 519 265 113
Svangerskaps-sykdommer 297 452 353 479 357 945 372 424 408 630 372 311 376 185 365 950 354 172 350 379
Andre lidelser 296 946 338 438 329 813 329 876 345 498 327 074 359 151 361 979 347 218 368 942

Sykefraværsdagsverk 1 kv 2005-2014 Diagnose og kjønn. Prosent.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,5 4,9 5,2 5,7 5,7 5,7 5,9 6,1 6,1 6,2
Sykdom fordøyelses organene 4,4 4,5 4,4 5,0 4,7 4,8 4,7 4,9 4,9 5,2
Hjertekar sykd. 4,7 4,7 4,7 4,6 4,5 4,6 4,3 4,1 4,3 4,1
Muskel/skjelett-lidelser 40,2 41,0 38,6 39,4 39,2 40,6 40,0 38,0 37,6 39,1
... herav rygglidelser 11,1 10,9 10,3 10,3 10,3 10,6 10,2 9,5 9,3 9,7
... herav nakke/skulder/arm 9,7 10,1 9,4 9,6 9,6 9,9 9,9 9,3 9,2 9,7
Sykdom nervesystemet 4,5 4,7 4,4 4,6 4,6 4,8 4,8 4,9 4,8 5,2
Psykiske lidelser 16,7 17,1 16,9 17,5 18,4 19,0 18,5 18,3 18,3 19,1
... herav lettere psykiske lid 5,7 6,6 7,0 7,9 8,5 8,8 9,1 9,2 9,5 10,0
... herav angst/depressive lid 10,3 9,8 9,1 8,8 9,0 9,3 8,5 8,3 7,9 8,2
Sykdommer i luftveiene 11,0 9,4 12,1 9,1 9,4 6,5 8,4 9,9 10,3 7,0
Svangerskaps-sykdommer 5,2 5,3 5,3 5,6 5,6 5,6 5,2 5,3 5,2 5,2
Andre lidelser 8,7 8,5 8,3 8,5 8,1 8,4 8,2 8,6 8,4 8,8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,4 4,8 5,1 5,5 5,4 5,4 5,6 5,6 5,6 5,8
Sykdom fordøyelses organene 5,1 5,2 5,1 5,7 5,2 5,4 5,2 5,6 5,5 6,0
Hjertekar sykd. 6,9 6,9 7,0 6,9 6,6 6,9 6,5 6,4 6,5 6,2
Muskel/skjelett-lidelser 44,4 45,3 42,6 43,9 44,4 45,9 45,4 43,4 43,2 44,9
... herav rygglidelser 13,4 13,4 12,4 12,5 12,9 13,2 12,8 11,7 11,7 12,1
... herav nakke/skulder/arm 9,4 10,0 9,3 9,5 10,0 10,4 10,5 10,0 9,9 10,6
Sykdom nervesystemet 4,4 4,5 4,1 4,3 4,1 4,4 4,3 4,4 4,3 4,7
Psykiske lidelser 15,2 15,4 15,3 15,9 17,0 17,3 16,4 16,2 16,2 17,0
... herav lettere psykiske lid 4,9 5,6 6,0 6,7 7,2 7,3 7,4 7,4 7,6 8,0
... herav angst/depressive lid 9,3 8,8 8,3 8,0 8,6 8,8 8,0 7,7 7,4 7,8
Sykdommer i luftveiene 11,6 9,9 13,0 9,7 9,6 6,7 8,8 10,2 10,9 7,3
Svangerskaps-sykdommer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andre lidelser 8,0 7,9 7,9 8,3 7,7 7,9 7,7 8,0 7,8 8,1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk % Dagsverk %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 4,5 5,0 5,4 5,8 5,9 5,9 6,2 6,4 6,4 6,5
Sykdom fordøyelses organene 3,9 3,9 3,9 4,4 4,3 4,4 4,3 4,4 4,5 4,7
Hjertekar sykd. 2,9 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 2,7 2,5 2,7 2,6
Muskel/skjelett-lidelser 36,9 37,6 35,6 36,1 35,1 36,5 36,0 34,1 33,7 35,0
... herav rygglidelser 9,2 9,0 8,7 8,6 8,3 8,6 8,3 7,9 7,6 8,0
... herav nakke/skulder/arm 9,9 10,2 9,5 9,7 9,3 9,5 9,5 8,8 8,7 9,0
Sykdom nervesystemet 4,6 4,9 4,6 4,9 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2 5,6
Psykiske lidelser 18,0 18,4 18,1 18,7 19,5 20,2 20,0 19,8 19,8 20,6
... herav lettere psykiske lid 6,4 7,4 7,8 8,9 9,5 9,9 10,4 10,5 10,8 11,4
... herav angst/depressive lid 11,1 10,5 9,8 9,3 9,4 9,7 8,9 8,7 8,3 8,5
Sykdommer i luftveiene 10,5 9,0 11,5 8,7 9,2 6,3 8,1 9,6 9,9 6,7
Svangerskaps-sykdommer 9,3 9,3 9,4 9,7 9,9 10,0 9,0 9,1 9,0 8,9
Andre lidelser 9,3 8,9 8,6 8,6 8,4 8,8 8,6 9,0 8,8 9,4