Legemeldte sykefraværstilfeller 1 kv 2005-2014. Diagnose og kjønn. Antall.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
I alt 472 199 508 338 546 513 532 747 567 505 466 232 540 576 537 940 525 373 505 908
Allment og uspesifisert 23 702 26 934 28 649 30 373 31 864 26 129 31 435 30 992 29 847 30 450
Sykdom fordøyelses organene 27 143 31 100 30 937 37 261 37 346 35 540 36 750 35 716 35 462 37 445
Hjertekar sykd. 13 957 15 862 16 185 16 134 16 985 15 480 16 148 15 521 15 503 15 213
Muskel/skjelett-lidelser 148 436 167 640 165 206 171 609 179 210 160 064 174 786 163 495 156 511 164 941
... herav rygglidelser 42 418 46 839 47 223 48 281 50 125 44 364 47 933 44 265 41 486 44 329
... herav nakke/skulder/arm 33 763 38 621 37 759 38 881 40 918 36 321 40 126 37 274 35 218 38 185
Sykdom nervesystemet 19 371 22 608 21 996 23 303 24 914 21 993 24 926 24 808 23 930 26 178
Psykiske lidelser 54 743 62 026 62 974 66 247 74 777 66 394 72 763 69 373 67 636 72 514
... herav lettere psykiske lid 21 846 27 608 29 871 33 422 39 024 34 223 39 658 38 819 38 563 41 893
... herav angst/depressive lid 30 996 32 271 30 867 30 306 32 785 29 432 30 265 27 828 26 318 27 690
Sykdommer i luftveiene 121 264 112 295 149 293 114 691 125 901 73 041 111 149 126 582 128 925 87 809
Svangerskaps-sykdommer 19 867 22 492 23 400 24 523 26 276 23 767 23 996 23 297 22 123 22 871
Andre lidelser 43 716 47 381 47 873 48 606 50 232 43 824 48 623 48 156 45 436 48 487

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Menn I alt 190 375 202 108 215 965 207 878 220 686 177 320 205 435 203 240 200 841 190 495
Allment og uspesifisert 9 434 10 443 10 987 11 558 11 830 9 639 11 251 11 037 10 465 10 682
Sykdom fordøyelses organene 12 233 13 808 13 654 16 139 15 930 15 068 15 434 14 930 14 714 15 878
Hjertekar sykd. 7 661 8 575 8 837 8 721 9 313 8 474 8 771 8 558 8 331 8 224
Muskel/skjelett-lidelser 66 000 73 907 71 767 74 334 78 599 68 443 74 309 69 620 67 250 70 478
... herav rygglidelser 20 833 22 914 22 374 22 960 24 598 21 119 22 886 20 728 19 823 21 010
... herav nakke/skulder/arm 12 621 14 524 13 967 14 277 15 649 13 671 15 036 14 092 13 552 14 613
Sykdom nervesystemet 7 242 8 076 7 533 7 923 8 387 7 357 8 045 8 055 7 782 8 335
Psykiske lidelser 19 171 21 413 21 566 22 395 25 923 22 557 23 977 22 689 22 181 23 678
... herav lettere psykiske lid 7 458 9 148 9 952 10 751 12 829 10 829 12 215 11 871 11 834 12 739
... herav angst/depressive lid 10 658 11 123 10 416 10 303 11 578 10 332 10 391 9 412 8 976 9 563
Sykdommer i luftveiene 51 594 47 398 62 937 47 775 51 252 29 191 45 580 50 352 53 131 35 466
Svangerskaps-sykdommer 84 145 158 146 105 102 111 111 87 87
Andre lidelser 16 956 18 343 18 526 18 887 19 347 16 489 17 957 17 888 16 900 17 667

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller Tilfeller
Kvinner I alt 281 824 306 230 330 548 324 869 346 819 288 912 335 141 334 700 324 532 315 413
Allment og uspesifisert 14 268 16 491 17 662 18 815 20 034 16 490 20 184 19 955 19 382 19 768
Sykdom fordøyelses organene 14 910 17 292 17 283 21 122 21 416 20 472 21 316 20 786 20 748 21 567
Hjertekar sykd. 6 296 7 287 7 348 7 413 7 672 7 006 7 377 6 963 7 172 6 989
Muskel/skjelett-lidelser 82 436 93 733 93 439 97 275 100 611 91 621 100 477 93 875 89 261 94 463
... herav rygglidelser 21 585 23 925 24 849 25 321 25 527 23 245 25 047 23 537 21 663 23 319
... herav nakke/skulder/arm 21 142 24 097 23 792 24 604 25 269 22 650 25 090 23 182 21 666 23 572
Sykdom nervesystemet 12 129 14 532 14 463 15 380 16 527 14 636 16 881 16 753 16 148 17 843
Psykiske lidelser 35 572 40 613 41 408 43 852 48 854 43 837 48 786 46 684 45 455 48 836
... herav lettere psykiske lid 14 388 18 460 19 919 22 671 26 195 23 394 27 443 26 948 26 729 29 154
... herav angst/depressive lid 20 338 21 148 20 451 20 003 21 207 19 100 19 874 18 416 17 342 18 127
Sykdommer i luftveiene 69 670 64 897 86 356 66 916 74 649 43 850 65 569 76 230 75 794 52 343
Svangerskaps-sykdommer 19 783 22 347 23 242 24 377 26 171 23 665 23 885 23 186 22 036 22 784
Andre lidelser 26 760 29 038 29 347 29 719 30 885 27 335 30 666 30 268 28 536 30 820

Sykefraværstilfeller 1 kv 2005-2014. Diagnose og kjønn. Prosent.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,0 5,3 5,2 5,7 5,6 5,6 5,8 5,8 5,7 6,0
Sykdom fordøyelses organene 5,7 6,1 5,7 7,0 6,6 7,6 6,8 6,6 6,7 7,4
Hjertekar sykd. 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,3 3,0 2,9 3,0 3,0
Muskel/skjelett-lidelser 31,4 33,0 30,2 32,2 31,6 34,3 32,3 30,4 29,8 32,6
... herav rygglidelser 9,0 9,2 8,6 9,1 8,8 9,5 8,9 8,2 7,9 8,8
... herav nakke/skulder/arm 7,2 7,6 6,9 7,3 7,2 7,8 7,4 6,9 6,7 7,5
Sykdom nervesystemet 4,1 4,4 4,0 4,4 4,4 4,7 4,6 4,6 4,6 5,2
Psykiske lidelser 11,6 12,2 11,5 12,4 13,2 14,2 13,5 12,9 12,9 14,3
... herav lettere psykiske lid 4,6 5,4 5,5 6,3 6,9 7,3 7,3 7,2 7,3 8,3
... herav angst/depressive lid 6,6 6,3 5,6 5,7 5,8 6,3 5,6 5,2 5,0 5,5
Sykdommer i luftveiene 25,7 22,1 27,3 21,5 22,2 15,7 20,6 23,5 24,5 17,4
Svangerskaps-sykdommer 4,2 4,4 4,3 4,6 4,6 5,1 4,4 4,3 4,2 4,5
Andre lidelser 9,3 9,3 8,8 9,1 8,9 9,4 9,0 9,0 8,6 9,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Menn I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,0 5,2 5,1 5,6 5,4 5,4 5,5 5,4 5,2 5,6
Sykdom fordøyelses organene 6,4 6,8 6,3 7,8 7,2 8,5 7,5 7,3 7,3 8,3
Hjertekar sykd. 4,0 4,2 4,1 4,2 4,2 4,8 4,3 4,2 4,1 4,3
Muskel/skjelett-lidelser 34,7 36,6 33,2 35,8 35,6 38,6 36,2 34,3 33,5 37,0
... herav rygglidelser 10,9 11,3 10,4 11,0 11,1 11,9 11,1 10,2 9,9 11,0
... herav nakke/skulder/arm 6,6 7,2 6,5 6,9 7,1 7,7 7,3 6,9 6,7 7,7
Sykdom nervesystemet 3,8 4,0 3,5 3,8 3,8 4,1 3,9 4,0 3,9 4,4
Psykiske lidelser 10,1 10,6 10,0 10,8 11,7 12,7 11,7 11,2 11,0 12,4
... herav lettere psykiske lid 3,9 4,5 4,6 5,2 5,8 6,1 5,9 5,8 5,9 6,7
... herav angst/depressive lid 5,6 5,5 4,8 5,0 5,2 5,8 5,1 4,6 4,5 5,0
Sykdommer i luftveiene 27,1 23,5 29,1 23,0 23,2 16,5 22,2 24,8 26,5 18,6
Svangerskaps-sykdommer 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Andre lidelser 8,9 9,1 8,6 9,1 8,8 9,3 8,7 8,8 8,4 9,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller % Tilfeller %
Kvinner I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Allment og uspesifisert 5,1 5,4 5,3 5,8 5,8 5,7 6,0 6,0 6,0 6,3
Sykdom fordøyelses organene 5,3 5,6 5,2 6,5 6,2 7,1 6,4 6,2 6,4 6,8
Hjertekar sykd. 2,2 2,4 2,2 2,3 2,2 2,4 2,2 2,1 2,2 2,2
Muskel/skjelett-lidelser 29,3 30,6 28,3 29,9 29,0 31,7 30,0 28,0 27,5 29,9
... herav rygglidelser 7,7 7,8 7,5 7,8 7,4 8,0 7,5 7,0 6,7 7,4
... herav nakke/skulder/arm 7,5 7,9 7,2 7,6 7,3 7,8 7,5 6,9 6,7 7,5
Sykdom nervesystemet 4,3 4,7 4,4 4,7 4,8 5,1 5,0 5,0 5,0 5,7
Psykiske lidelser 12,6 13,3 12,5 13,5 14,1 15,2 14,6 13,9 14,0 15,5
... herav lettere psykiske lid 5,1 6,0 6,0 7,0 7,6 8,1 8,2 8,1 8,2 9,2
... herav angst/depressive lid 7,2 6,9 6,2 6,2 6,1 6,6 5,9 5,5 5,3 5,7
Sykdommer i luftveiene 24,7 21,2 26,1 20,6 21,5 15,2 19,6 22,8 23,4 16,6
Svangerskaps-sykdommer 7,0 7,3 7,0 7,5 7,5 8,2 7,1 6,9 6,8 7,2
Andre lidelser 9,5 9,5 8,9 9,1 8,9 9,5 9,2 9,0 8,8 9,8