Legemeldt sykefravær i prosent 1 kvartal 2008-2014. Totalt, næring, kjønn og Ia-avtale.

2008 korrigert 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 6,2 6,4 5,8 6,1 5,7 5,9 5,5
Jordbruk,skogbruk og fiske 5,0 5,6 4,7 4,9 4,3 4,6 4,1
Bergverksdrift og utvinning 3,8 3,5 3,2 3,9 3,6 3,7 3,4
Industri 5,7 6,0 5,4 5,6 5,0 5,1 4,8
Elektisitet-,vann og renovasjon 5,2 5,4 4,8 4,9 4,5 4,8 4,4
Bygge og anleggsvirksomhet 6,1 6,9 6,0 6,3 5,5 5,9 5,5
Varehandel reparasjon av motorvogner 5,7 6,1 5,6 5,8 5,3 5,5 5,3
Transport og lagring 6,7 7,4 7,0 7,2 6,6 6,7 6,4
Informasjon og kommunikasjon 3,9 4,0 3,5 3,7 3,5 3,6 3,3
Overnattings- og serveringsvirksomh 6,8 7,2 7,0 6,7 5,9 6,2 5,7
Finansiering og forsikringsvirksomhe 4,3 4,4 3,9 4,2 4,0 4,3 3,8
Omsetning og drift av fast eiendom 4,8 5,7 4,6 4,4 4,3 4,4 4,2
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene 3,5 3,7 3,3 3,6 3,4 3,5 3,2
Forretningsmessig tjenesteyting 6,8 7,0 6,7 6,6 6,0 6,4 5,8
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 5,0 5,0 4,3 4,8 4,7 4,9 4,5
Undervisning 6,5 6,3 5,6 6,1 5,8 6,3 5,8
Helse og sosialtjenester 8,6 8,7 7,9 8,6 8,2 8,4 8,1
Private tjenester ellers 6,1 6,2 5,7 6,1 5,8 5,9 5,3
Uoppgitt 7,1 6,3 3,4 4,2 3,0 4,3 4,5
Menn I alt 4,7 5,1 4,6 4,7 4,3 4,5 4,2
Jordbruk,skogbruk og fiske 4,4 5,2 4,3 4,4 4,0 4,0 3,7
Bergverksdrift og utvinning 3,5 3,2 2,9 3,6 3,2 3,4 3,2
Industri 5,2 5,5 5,0 5,1 4,5 4,6 4,3
Elektisitet-,vann og renovasjon 5,1 5,2 4,6 4,5 4,2 4,6 4,1
Bygge og anleggsvirksomhet 6,0 6,9 6,0 6,3 5,4 5,9 5,4
Varehandel reparasjon av motorvogner 4,5 5,0 4,5 4,6 4,1 4,2 4,1
Transport og lagring 6,2 7,0 6,7 6,8 6,1 6,3 6,0
Informasjon og kommunikasjon 2,7 3,0 2,6 2,7 2,4 2,6 2,4
Overnattings- og serveringsvirksomh 5,3 5,8 5,7 5,2 4,8 5,1 4,4
Finansiering og forsikringsvirksomhe 2,8 2,9 2,5 2,6 2,5 2,6 2,3
Omsetning og drift av fast eiendom 4,1 5,5 4,1 3,8 3,8 3,9 3,5
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene 2,4 2,8 2,4 2,5 2,4 2,5 2,2
Forretningsmessig tjenesteyting 5,2 5,4 5,2 5,0 4,6 5,0 4,5
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3,5 3,4 2,9 3,2 3,1 3,3 2,9
Undervisning 4,1 3,9 3,6 3,8 3,6 3,9 3,6
Helse og sosialtjenester 5,5 5,6 5,0 5,3 5,1 5,3 4,9
Private tjenester ellers 4,5 4,6 4,1 4,3 4,2 4,1 3,8
Uoppgitt 5,6 3,6 3,8 3,0 3,0 4,2 3,8
Kvinner I alt 8,0 8,1 7,3 7,9 7,4 7,7 7,3
Jordbruk,skogbruk og fiske 6,5 6,8 6,0 6,5 5,4 6,5 5,6
Bergverksdrift og utvinning 5,5 4,6 4,3 5,2 5,2 4,6 4,5
Industri 7,8 7,9 7,0 7,8 7,0 7,0 6,5
Elektisitet-,vann og renovasjon 6,0 6,3 5,6 7,2 5,7 5,7 5,7
Bygge og anleggsvirksomhet 6,6 7,2 6,0 6,3 6,0 6,1 6,2
Varehandel reparasjon av motorvogner 7,2 7,5 7,0 7,4 6,9 7,1 6,9
Transport og lagring 8,4 8,8 8,2 8,6 8,2 8,5 8,1
Informasjon og kommunikasjon 6,5 6,6 5,7 6,1 5,9 6,0 5,6
Overnattings- og serveringsvirksomh 7,9 8,1 7,9 7,7 6,8 7,1 6,7
Finansiering og forsikringsvirksomhe 5,9 6,0 5,4 5,8 5,7 6,0 5,6
Omsetning og drift av fast eiendom 6,1 6,2 5,6 5,5 5,3 5,3 5,5
Faglig,vitenskaplig og teknisk tjene 5,2 5,2 4,8 5,2 4,9 5,0 4,7
Forretningsmessig tjenesteyting 8,6 8,9 8,4 8,6 7,9 8,3 7,7
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 6,8 6,8 6,0 6,6 6,5 6,7 6,1
Undervisning 8,0 7,8 6,7 7,4 7,1 7,6 6,9
Helse og sosialtjenester 9,3 9,4 8,6 9,4 8,9 9,1 8,8
Private tjenester ellers 7,3 7,5 6,9 7,4 6,9 7,2 6,5
Uoppgitt 8,3 7,9 3,1 5,7 3,0 4,5 5,5

Ia-bedrifter før 5 mars 2003.

2008 korrigert 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 6,7 6,7 5,9 6,4 6,0 6,2 5,8
Jordbruk,skogbruk og fiske 7,3 7,3 5,8 5,4 4,9 5,1 4,7
Bergverksdrift og utvinnin 3,2 2,8 2,4 3,1 3,2 3,2 2,9
Industri 5,8 5,8 5,3 5,6 5,0 5,2 4,6
Elektisitet-,vann og renov 4,8 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8
Bygge og anleggsvirksomhet 6,0 6,3 5,8 6,2 5,2 5,7 5,4
Varehandel reparasjon av m 5,4 5,7 5,4 4,9 4,6 4,7 5,1
Transport og lagring 7,2 7,6 6,8 7,0 6,6 6,9 6,4
Informasjon og kommunikas 4,7 5,6 4,8 5,0 4,5 4,1 4,8
Overnattings- og serverin 7,9 7,5 7,9 6,2 6,0 6,8 6,7
Finansiering og forsikring 4,0 4,2 3,8 4,2 4,1 4,1 4,2
Omsetning og drift av fast 9,9 4,3 7,4 5,6 5,5 6,2 5,1
Faglig,vitenskaplig og tek 3,9 3,7 3,7 3,5 3,8 3,9 3,7
Forretningsmessig tjeneste 9,8 10,9 9,1 9,2 9,0 8,8 8,5
Off.adm., forsvar, sosialf 5,2 5,2 4,4 5,1 4,8 5,1 4,6
Undervisning 6,7 6,8 5,8 6,4 6,1 6,5 5,9
Helse og sosialtjenester 8,4 8,2 7,4 8,1 7,8 8,0 7,6
Private tjenester ellers 4,6 4,9 4,3 4,9 4,9 4,9 4,2
Menn I alt 4,7 4,7 4,2 4,3 4,0 4,2 3,9
Jordbruk,skogbruk og fiske 7,7 6,6 4,6 5,0 4,5 4,4 4,0
Bergverksdrift og utvinnin 2,6 2,3 1,8 2,3 2,4 2,7 2,3
Industri 5,3 5,3 4,9 5,1 4,6 4,8 4,1
Elektisitet-,vann og renov 4,4 3,5 3,6 3,3 3,2 3,5 3,3
Bygge og anleggsvirksomhet 6,0 6,2 5,9 6,2 5,1 5,7 5,4
Varehandel reparasjon av m 4,4 4,9 4,5 4,4 3,3 3,9 4,1
Transport og lagring 6,3 6,6 6,0 5,9 5,6 5,6 5,3
Informasjon og kommunikas 3,6 4,5 3,5 3,8 2,8 3,1 3,6
Overnattings- og serverin 5,8 5,1 5,8 3,6 4,2 3,5 4,8
Finansiering og forsikring 2,7 2,7 2,4 2,9 2,6 2,6 2,6
Omsetning og drift av fast 11,2 3,5 7,9 5,6 2,1 6,8 1,4
Faglig,vitenskaplig og tek 2,4 2,7 2,2 2,1 2,6 2,9 2,7
Forretningsmessig tjeneste 7,6 8,3 7,2 6,7 6,4 6,9 5,8
Off.adm., forsvar, sosialf 3,5 3,5 2,9 3,4 3,1 3,3 3,0
Undervisning 4,4 4,3 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9
Helse og sosialtjenester 4,8 5,0 4,4 4,6 4,5 4,7 4,3
Private tjenester ellers 3,1 2,8 2,8 2,8 3,3 3,2 2,5
Kvinner I alt 8,3 8,2 7,3 8,0 7,6 7,8 7,4
Jordbruk,skogbruk og fiske 6,5 8,9 9,4 6,4 6,3 7,2 6,9
Bergverksdrift og utvinnin 5,0 3,9 3,7 5,2 5,4 4,4 4,4
Industri 8,2 7,7 7,0 7,7 6,7 7,0 6,6
Elektisitet-,vann og renov 6,1 6,4 5,8 6,5 6,2 5,0 5,3
Bygge og anleggsvirksomhet 5,8 7,2 4,7 5,8 5,9 6,1 5,6
Varehandel reparasjon av m 7,5 7,4 7,4 6,1 7,4 6,6 7,2
Transport og lagring 9,0 9,6 8,8 9,3 8,8 9,7 9,0
Informasjon og kommunikas 6,1 7,2 6,6 6,7 6,7 5,4 6,3
Overnattings- og serverin 9,1 8,9 9,1 7,8 7,1 8,8 7,9
Finansiering og forsikring 5,5 5,8 5,3 5,6 5,8 5,7 5,9
Omsetning og drift av fast 8,2 5,6 6,6 5,5 10,5 5,4 9,7
Faglig,vitenskaplig og tek 5,9 5,0 5,6 5,3 5,4 5,1 4,8
Forretningsmessig tjeneste 11,6 12,9 10,5 11,3 10,9 10,2 10,6
Off.adm., forsvar, sosialf 6,7 6,8 5,8 6,5 6,2 6,6 6,0
Undervisning 8,1 8,3 6,9 7,8 7,3 7,8 7,0
Helse og sosialtjenester 9,1 8,9 8,1 8,9 8,5 8,6 8,3
Private tjenester ellers 5,7 6,5 5,4 6,6 6,1 6,3 5,6

Ia-bedrifter etter 5 mars 2003.

2008 korrigert 2009 2010 2011 2012 p2013 2014
I alt 6,8 6,8 6,1 6,5 6,1 6.4 6,0
Jordbruk,skogbruk og fiske 5,3 6,4 5,0 5,2 4,6 5.3 4,2
Bergverksdrift og utvinnin 3,9 3,6 3,2 4,2 3,7 3.9 3,6
Industri 5,6 5,7 5,2 5,5 4,8 4.9 4,6
Elektisitet-,vann og renov 5,1 5,2 4,6 4,7 4,3 4.6 4,3
Bygge og anleggsvirksomhet 6,0 6,0 5,6 5,9 5,2 5.7 5,2
Varehandel reparasjon av m 5,9 6,2 5,7 6,0 5,6 5.7 5,6
Transport og lagring 6,9 7,1 7,0 7,4 6,9 6.9 6,8
Informasjon og kommunikas 4,5 4,2 3,7 3,9 3,7 3.8 3,5
Overnattings- og serverin 7,9 8,3 7,6 7,5 6,1 6.9 6,2
Finansiering og forsikring 4,6 4,6 4,1 4,4 4,2 4.4 3,9
Omsetning og drift av fast 4,8 5,2 4,6 4,1 4,3 4 4,2
Faglig,vitenskaplig og tek 3,5 3,3 3,1 3,6 3,4 3.6 3,3
Forretningsmessig tjeneste 8,5 8,0 7,3 7,5 6,8 7.4 6,6
Off.adm., forsvar, sosialf 5,3 5,2 4,7 4,7 4,7 4.8 4,4
Undervisning 6,5 6,2 5,5 5,9 5,7 6.2 5,7
Helse og sosialtjenester 8,8 8,9 8,1 8,8 8,4 8.7 8,4
Private tjenester ellers 6,2 6,2 5,6 5,9 5,7 6 5,5
Uoppgitt 6,6 5,4 . 7,0 6,1 3.8 3,9
Menn I alt 4,8 4,8 4,4 4,5 4,2 4.4 4,1
Jordbruk,skogbruk og fiske 4,8 5,9 4,6 4,8 4,3 4.6 3,8
Bergverksdrift og utvinnin 3,4 3,3 2,7 3,7 3,4 3.6 3,3
Industri 4,9 5,1 4,7 4,8 4,2 4.3 4,1
Elektisitet-,vann og renov 4,9 4,8 4,4 4,2 4,0 4.3 3,9
Bygge og anleggsvirksomhet 6,0 6,0 5,6 5,9 5,1 5.6 5,0
Varehandel reparasjon av m 4,5 4,7 4,4 4,5 4,2 4.2 4,2
Transport og lagring 6,2 6,5 6,6 6,8 6,3 6.4 6,4
Informasjon og kommunikas 3,1 2,9 2,7 2,8 2,6 2.8 2,6
Overnattings- og serverin 5,3 5,8 5,3 5,6 4,4 5.2 4,5
Finansiering og forsikring 2,9 2,9 2,6 2,6 2,5 2.6 2,3
Omsetning og drift av fast 3,3 4,1 3,5 2,8 3,1 3.2 3,1
Faglig,vitenskaplig og tek 2,4 2,4 2,2 2,5 2,4 2.6 2,2
Forretningsmessig tjeneste 6,1 5,9 5,2 5,3 4,9 5.6 4,8
Off.adm., forsvar, sosialf 3,7 3,6 3,2 3,1 3,0 3.2 2,9
Undervisning 4,0 3,7 3,4 3,7 3,5 3.8 3,5
Helse og sosialtjenester 5,8 5,8 5,2 5,5 5,3 5.5 5,1
Private tjenester ellers 4,8 5,0 4,3 4,5 4,6 4.5 4,3
Uoppgitt 0,1 0,1 . 7,7 6,9 3.9 3,6
Kvinner I alt 8,6 8,5 7,7 8,4 8,0 8.3 7,8
Jordbruk,skogbruk og fiske 8,2 9,2 6,8 7,8 5,7 8.5 6,3
Bergverksdrift og utvinnin 6,2 5,0 5,0 6,2 5,1 5.1 5,0
Industri 7,9 7,9 7,1 8,2 7,2 7 6,6
Elektisitet-,vann og renov 6,0 6,5 5,6 7,1 5,7 5.9 5,8
Bygge og anleggsvirksomhet 6,4 6,6 5,9 6,5 6,4 6.3 6,5
Varehandel reparasjon av m 7,7 8,0 7,5 7,9 7,5 7.7 7,3
Transport og lagring 9,2 9,1 8,3 9,2 8,9 8.9 8,4
Informasjon og kommunikas 7,2 6,8 5,7 6,3 6,1 6.2 5,7
Overnattings- og serverin 9,4 9,7 9,0 8,5 7,2 7.8 7,3
Finansiering og forsikring 6,1 6,1 5,5 6,1 5,9 6.2 5,6
Omsetning og drift av fast 6,7 6,6 6,2 6,1 6,0 5.2 5,8
Faglig,vitenskaplig og tek 5,5 4,9 4,5 5,3 5,1 5.2 5,0
Forretningsmessig tjeneste 11,1 10,4 9,5 10,0 9,0 9.6 8,7
Off.adm., forsvar, sosialf 6,9 6,8 6,1 6,7 6,6 6.7 6,1
Undervisning 8,0 7,6 6,7 7,2 7,0 7.6 6,9
Helse og sosialtjenester 9,5 9,6 8,7 9,6 9,1 9.4 9,1
Private tjenester ellers 7,2 7,2 6,7 7,0 6,6 7.2 6,4
Uoppgitt 8,4 6,9 . . 4,1 3.5 4,7

Bedrifter uten ia-avtale.

2008 korrigert 2009 2010 2011 2012 p2013 2014
I alt 5,6 6,1 5,5 5,7 5,2 5.3 5,0
Jordbruk,skogbruk og fiske 4,8 5,4 4,7 4,8 4,2 4.5 4,1
Bergverksdrift og utvinnin 4,0 3,7 3,6 4,1 3,7 3.8 3,6
Industri 5,8 6,4 5,7 5,7 5,3 5.3 5,0
Elektisitet-,vann og renov 5,5 6,3 5,3 5,5 5,0 5.6 4,9
Bygge og anleggsvirksomhet 6,1 7,3 6,2 6,5 5,6 6 5,6
Varehandel reparasjon av m 5,6 6,1 5,5 5,7 5,2 5.4 5,3
Transport og lagring 6,5 7,5 7,1 7,1 6,3 6.6 6,2
Informasjon og kommunikas 3,5 3,9 3,3 3,5 3,2 3.4 3,2
Overnattings- og serverin 6,5 6,8 6,7 6,4 5,8 6 5,4
Finansiering og forsikring 4,2 4,4 3,7 3,8 3,7 4.1 3,4
Omsetning og drift av fast 4,8 5,9 4,6 4,4 4,3 4.5 4,2
Faglig,vitenskaplig og tek 3,5 3,9 3,4 3,6 3,3 3.4 3,2
Forretningsmessig tjeneste 5,8 6,2 6,1 5,8 5,2 5.5 5,1
Off.adm., forsvar, sosialf 4,4 4,2 3,2 5,2 4,9 4.7 4,1
Undervisning 6,2 5,6 5,2 5,7 5,4 5.6 5,4
Helse og sosialtjenester 8,3 8,4 7,6 8,3 7,7 7.7 7,4
Private tjenester ellers 6,3 6,5 6,0 6,3 6,0 6 5,5
Uoppgitt 7,1 6,5 3,4 4,0 2,8 4.4 4,6
Menn I alt 4,7 5,4 4,8 4,9 4,4 4.6 4,3
Jordbruk,skogbruk og fiske 4,3 5,0 4,3 4,2 3,9 3.9 3,6
Bergverksdrift og utvinnin 3,9 3,6 3,5 4,1 3,6 3.7 3,6
Industri 5,4 6,0 5,3 5,3 4,8 4.9 4,6
Elektisitet-,vann og renov 5,5 6,3 5,2 5,1 4,8 5.5 4,7
Bygge og anleggsvirksomhet 6,1 7,3 6,2 6,5 5,6 6 5,6
Varehandel reparasjon av m 4,5 5,1 4,5 4,6 4,1 4.3 4,1
Transport og lagring 6,2 7,3 7,0 6,9 6,1 6.4 6,0
Informasjon og kommunikas 2,5 2,9 2,5 2,6 2,3 2.5 2,3
Overnattings- og serverin 5,3 5,8 5,8 5,1 4,9 5.1 4,4
Finansiering og forsikring 2,8 3,1 2,5 2,6 2,5 2.6 2,1
Omsetning og drift av fast 4,2 5,7 4,2 4,0 4,0 4 3,6
Faglig,vitenskaplig og tek 2,5 2,9 2,5 2,5 2,3 2.4 2,2
Forretningsmessig tjeneste 4,7 5,1 5,1 4,7 4,3 4.5 4,3
Off.adm., forsvar, sosialf 3,1 3,0 2,4 4,0 3,1 3.4 3,2
Undervisning 4,0 3,9 3,7 4,0 3,6 3.7 3,9
Helse og sosialtjenester 5,4 5,6 4,9 5,4 5,2 5.1 4,6
Private tjenester ellers 4,6 4,8 4,3 4,5 4,2 4.1 3,8
Uoppgitt 5,8 4,1 3,8 2,6 2,7 4.2 3,8
Kvinner I alt 7,2 7,4 6,8 7,1 6,6 6.8 6,4
Jordbruk,skogbruk og fiske 6,3 6,5 5,8 6,4 5,3 6.3 5,5
Bergverksdrift og utvinnin 5,6 4,8 4,4 4,0 4,9 4.4 3,9
Industri 7,6 8,0 7,0 7,4 7,0 7 6,4
Elektisitet-,vann og renov 5,8 6,0 5,5 7,7 5,5 5.8 5,6
Bygge og anleggsvirksomhet 6,7 7,5 6,2 6,2 5,8 6 6,1
Varehandel reparasjon av m 7,1 7,4 6,9 7,3 6,7 7 6,8
Transport og lagring 7,8 8,2 7,8 7,8 7,4 7.5 7,2
Informasjon og kommunikas 6,2 6,4 5,6 6,0 5,7 5.9 5,4
Overnattings- og serverin 7,4 7,6 7,5 7,5 6,6 6.7 6,3
Finansiering og forsikring 6,0 6,0 5,3 5,5 5,3 6 5,2
Omsetning og drift av fast 6,0 6,1 5,4 5,4 5,1 5.4 5,4
Faglig,vitenskaplig og tek 5,1 5,3 4,8 5,1 4,9 4.9 4,5
Forretningsmessig tjeneste 7,1 7,7 7,3 7,2 6,6 7 6,4
Off.adm., forsvar, sosialf 6,5 6,9 5,5 6,4 6,6 5.9 5,1
Undervisning 7,8 7,0 6,4 7,0 6,8 7.2 6,7
Helse og sosialtjenester 9,1 9,2 8,4 9,1 8,4 8.5 8,2
Private tjenester ellers 7,6 7,8 7,3 7,7 7,2 7.4 6,7
Uoppgitt 8,3 8,2 3,1 5,8 3,0 4.6 5,6