Legemeldt sykefravær i prosent 1 kvartal 2005-2014. Totalt, fylke, kjønn og Ia-avtale.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 5,8 6,2 6,0 6,2 6,4 5,8 6,1 5,7 5,9 5,5
Østfold 6,5 7,1 7,0 7,1 7,4 6,8 7,2 6,5 7,0 6,7
Akershus 5,8 6,1 5,9 6,0 6,1 5,6 5,8 5,4 5,6 5,3
Oslo 5,6 5,7 5,6 5,4 5,6 4,9 5,2 4,9 5,1 4,7
Hedmark 6,4 7,2 6,8 7,0 7,3 6,5 6,9 6,4 6,6 5,8
Oppland 6,4 7,0 7,1 7,1 7,4 6,8 7,1 6,6 6,9 6,4
Buskerud 6,2 6,5 6,6 6,7 7,0 6,3 6,6 6,1 6,4 6,0
Vestfold 5,6 6,0 5,8 5,9 6,3 5,7 5,9 5,5 5,9 5,7
Telemark 6,0 6,6 6,2 6,6 7,0 6,2 6,3 6,1 6,1 5,8
Aust-Agder 5,9 6,0 5,9 6,1 6,9 6,2 6,3 5,9 6,3 6,2
Vest-Agder 5,4 5,9 5,7 5,9 6,3 6,1 6,3 5,8 5,9 5,6
Rogaland 4,5 4,9 4,7 4,9 5,1 4,7 5,1 4,7 4,8 4,5
Hordaland 5,8 6,0 6,1 6,2 6,4 5,8 6,3 5,8 6,1 5,5
Sogn og Fjordane 5,3 5,5 5,3 5,6 5,7 5,1 5,4 5,2 5,5 5,1
Møre og Romsdal 5,6 5,9 5,8 6,3 6,3 6,0 6,3 5,7 5,8 5,6
Sør-Trøndelag 6,0 6,3 6,0 6,2 6,5 5,7 6,3 5,8 6,0 5,6
Nord-Trøndelag 6,0 6,7 6,4 6,9 7,1 6,6 6,8 6,1 6,8 6,2
Nordland 6,4 6,7 6,7 6,8 7,0 6,3 6,8 6,5 6,5 6,3
Troms 6,9 7,1 7,1 7,2 7,8 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5
Finnmark 7,0 8,1 7,6 8,1 7,9 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9
Uoppgitt 5,0 7,0 6,2 5,2 5,3 5,4 0,8 0,1 0,0 0,1
Menn I alt 4,7 4,8 4,7 4,7 5,1 4,6 4,7 4,3 4,5 4,2
Østfold 5,4 5,9 5,7 5,7 6,3 5,8 5,8 5,3 5,5 5,3
Akershus 4,4 4,5 4,3 4,3 4,7 4,2 4,3 3,9 4,1 3,9
Oslo 4,3 4,3 4,1 4,0 4,2 3,7 3,8 3,5 3,8 3,5
Hedmark 5,4 6,0 5,6 5,7 6,3 5,5 5,6 5,1 5,2 4,5
Oppland 5,3 5,7 5,8 5,7 6,2 5,6 5,7 5,3 5,3 5,0
Buskerud 5,0 5,2 5,1 5,2 5,8 5,0 5,1 4,5 4,9 4,5
Vestfold 4,6 4,9 4,6 4,7 5,1 4,6 4,6 4,3 4,5 4,4
Telemark 5,1 5,4 5,1 5,4 6,0 5,3 5,1 4,8 4,9 4,7
Aust-Agder 4,9 4,9 4,8 4,8 5,7 5,0 5,2 4,6 5,0 5,1
Vest-Agder 4,5 4,8 4,5 4,6 5,2 5,0 4,9 4,5 4,7 4,4
Rogaland 3,6 3,8 3,6 3,7 3,9 3,5 3,8 3,3 3,5 3,2
Hordaland 4,6 4,6 4,6 4,7 4,9 4,4 4,7 4,3 4,5 4,1
Sogn og Fjordane 4,4 4,3 4,2 4,4 4,6 4,1 4,2 4,0 4,4 4,0
Møre og Romsdal 4,4 4,5 4,5 4,6 4,8 4,7 4,8 4,3 4,2 4,0
Sør-Trøndelag 4,8 4,8 4,5 4,6 5,0 4,2 4,7 4,2 4,2 3,9
Nord-Trøndelag 5,0 5,4 5,2 5,5 5,7 5,4 5,3 4,6 5,2 4,7
Nordland 5,3 5,3 5,3 5,4 5,7 5,1 5,3 5,0 5,0 4,8
Troms 5,6 5,5 5,5 5,6 6,2 5,3 5,7 4,9 5,4 4,8
Finnmark 5,7 6,6 6,2 6,4 6,3 6,1 5,6 5,0 5,7 5,5
Uoppgitt 3,4 3,2 0,8 2,0 2,0 2,4 . 0,1 . .
Kvinner I alt 7,3 7,9 7,8 7,9 8,1 7,3 7,9 7,4 7,7 7,3
Østfold 7,8 8,6 8,6 8,9 8,8 8,1 8,8 8,1 8,9 8,5
Akershus 7,4 7,9 7,8 7,9 7,8 7,2 7,6 7,2 7,3 7,1
Oslo 7,0 7,3 7,2 7,0 7,2 6,3 6,8 6,5 6,7 6,2
Hedmark 7,7 8,8 8,3 8,6 8,5 7,7 8,5 8,0 8,3 7,4
Oppland 7,9 8,5 8,8 8,9 8,8 8,1 8,7 8,3 8,8 8,1
Buskerud 7,6 8,2 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 8,0 8,2 7,9
Vestfold 6,8 7,6 7,4 7,5 7,8 7,1 7,5 7,1 7,5 7,2
Telemark 7,3 8,2 7,8 8,0 8,3 7,3 7,9 7,7 7,6 7,2
Aust-Agder 7,2 7,5 7,3 7,7 8,5 7,7 7,9 7,6 8,0 7,7
Vest-Agder 6,7 7,5 7,4 7,8 7,9 7,5 8,2 7,5 7,6 7,2
Rogaland 5,7 6,4 6,2 6,5 6,7 6,2 6,9 6,5 6,5 6,3
Hordaland 7,4 7,9 8,0 8,1 8,4 7,5 8,3 7,8 8,1 7,3
Sogn og Fjordane 6,4 6,9 6,7 7,1 7,2 6,4 6,9 6,6 6,9 6,4
Møre og Romsdal 7,2 7,9 7,7 8,4 8,3 7,7 8,2 7,7 7,9 7,6
Sør-Trøndelag 7,5 8,3 7,8 8,1 8,5 7,6 8,2 7,8 8,1 7,6
Nord-Trøndelag 7,3 8,3 8,1 8,6 8,8 8,2 8,6 8,0 8,7 8,0
Nordland 7,8 8,4 8,4 8,4 8,5 7,8 8,6 8,2 8,2 8,1
Troms 8,5 9,1 8,9 9,1 9,6 8,5 9,1 8,4 9,0 8,4
Finnmark 8,4 9,8 9,3 9,9 9,6 8,3 8,6 8,1 8,7 8,6
Uoppgitt 7,2 11,2 12,1 8,3 8,3 8,5 1,6 0,1 0,0 0,1

Ia-bedrifter før 5 mars 2003

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 6,2 6,6 6,5 6,6 6,7 5,9 6,4 6,0 6,2 5,8
Østfold 6,9 7,5 7,4 7,6 7,2 7,1 7,4 6,7 7,4 6,8
Akershus 6,5 6,6 6,6 6,8 6,5 5,8 6,2 6,0 6,2 5,9
Oslo 5,4 5,6 5,2 5,4 5,4 4,7 5,1 4,8 4,7 4,5
Hedmark 6,4 7,4 6,6 7,2 7,2 6,6 6,7 6,6 6,4 5,7
Oppland 6,2 6,6 7,0 6,3 6,9 5,7 6,5 6,2 6,5 6,1
Buskerud 6,8 7,3 7,6 7,4 7,5 6,6 7,1 6,7 6,9 6,6
Vestfold 6,5 7,2 7,0 6,9 7,0 6,3 6,5 6,2 7,0 6,5
Telemark 6,3 7,0 6,5 7,1 7,3 6,1 6,6 6,3 6,6 6,5
Aust-Agder 6,1 6,5 6,6 6,9 7,0 6,4 6,3 6,0 6,7 6,4
Vest-Agder 5,3 6,0 6,1 6,3 6,4 5,8 6,3 5,9 5,9 5,5
Rogaland 5,0 5,2 5,2 5,4 5,4 4,8 5,4 5,0 5,0 4,7
Hordaland 6,2 6,2 6,4 6,6 6,4 5,6 6,1 5,6 6,0 5,3
Sogn og Fjordane 5,2 5,9 5,8 6,3 6,7 5,6 5,7 5,6 5,9 5,1
Møre og Romsdal 5,8 6,2 6,1 6,4 6,3 5,8 6,2 5,8 6,0 5,6
Sør-Trøndelag 7,1 7,6 7,3 7,3 7,6 6,7 7,4 7,1 7,0 6,3
Nord-Trøndelag 6,3 7,0 6,6 7,2 7,6 6,6 7,1 6,4 7,0 6,7
Nordland 6,7 7,1 7,0 7,0 7,0 6,3 6,9 6,5 6,8 6,5
Troms 6,7 7,1 6,7 6,8 7,2 5,9 6,5 6,1 6,7 5,9
Finnmark 6,8 8,1 7,8 7,7 8,1 7,8 7,3 7,6 7,4 7,4
Uoppgitt 3,8 6,4 1,6 1,7 2,5 1,1 . . 0,1 0,2
Menn I alt 4,6 4,7 4,6 4,7 4,7 4,2 4,3 4,0 4,2 3,9
Østfold 5,3 5,8 5,8 5,8 5,3 5,7 5,6 5,0 5,2 4,9
Akershus 4,7 4,3 4,3 4,6 4,4 3,8 3,9 3,7 4,0 3,6
Oslo 4,2 4,0 3,6 3,7 3,7 3,1 3,5 3,1 3,1 3,0
Hedmark 5,3 5,8 5,3 5,5 5,9 5,2 4,8 4,5 4,8 4,0
Oppland 5,2 5,0 5,6 5,0 5,4 4,5 4,9 4,6 4,9 4,8
Buskerud 5,2 5,5 5,5 5,2 5,5 5,0 5,1 4,6 5,1 4,5
Vestfold 4,8 5,3 5,0 4,8 4,5 4,2 4,5 4,2 4,6 4,1
Telemark 4,6 4,9 4,6 5,1 5,5 4,6 4,6 4,4 4,9 4,7
Aust-Agder 5,2 5,4 5,5 5,7 5,4 5,3 5,4 4,8 5,4 5,2
Vest-Agder 4,1 4,9 4,8 4,4 4,8 4,7 4,5 4,5 4,2 4,0
Rogaland 3,5 3,5 3,5 3,7 3,5 3,3 3,3 3,0 3,2 2,9
Hordaland 4,6 4,3 4,5 4,8 4,6 3,7 4,1 3,8 4,1 3,4
Sogn og Fjordane 3,4 4,3 4,5 4,8 5,0 4,0 4,2 3,9 3,6 3,7
Møre og Romsdal 4,6 4,3 4,6 4,2 4,7 4,1 4,7 4,1 4,0 3,9
Sør-Trøndelag 4,9 5,2 5,0 4,7 4,8 4,4 4,6 4,4 4,4 4,1
Nord-Trøndelag 4,5 4,7 4,8 4,7 5,1 4,5 4,9 4,3 4,8 4,4
Nordland 5,0 5,0 5,0 5,1 4,7 4,5 4,2 4,2 4,7 4,4
Troms 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 3,8 3,9 3,6 4,2 3,6
Finnmark 4,5 5,7 5,7 5,2 5,1 6,4 5,3 4,9 5,1 5,5
Uoppgitt 2,2 1,0 0,4 0,6 0,7 0,3 . . . .
Kvinner I alt 7,5 8,1 8,0 8,2 8,2 7,3 8,0 7,6 7,8 7,4
Østfold 8,1 8,7 8,6 8,9 8,6 8,1 8,7 8,0 9,0 8,2
Akershus 7,6 8,2 8,0 8,2 7,9 7,0 7,6 7,5 7,5 7,3
Oslo 6,4 6,9 6,6 6,7 6,7 6,0 6,5 6,1 6,1 5,8
Hedmark 7,4 8,8 7,9 8,9 8,2 7,8 8,2 8,3 7,6 7,1
Oppland 7,5 8,6 8,8 7,9 8,7 7,0 8,4 8,0 8,4 7,6
Buskerud 8,0 8,7 9,2 9,1 9,1 7,9 8,8 8,3 8,2 8,2
Vestfold 7,5 8,4 8,1 8,1 8,4 7,5 7,6 7,3 8,3 7,9
Telemark 7,7 8,7 8,0 8,6 8,6 7,2 8,0 7,7 7,7 7,8
Aust-Agder 7,2 7,9 7,9 8,4 8,7 7,7 7,3 7,4 8,2 7,6
Vest-Agder 6,5 7,1 7,4 8,2 7,9 7,0 8,0 7,2 7,5 7,0
Rogaland 6,2 6,7 6,7 6,8 6,9 6,1 7,3 6,7 6,6 6,3
Hordaland 7,9 8,2 8,5 8,6 8,4 7,6 8,3 7,7 8,0 7,5
Sogn og Fjordane 6,8 7,3 7,0 7,5 8,2 6,8 7,0 7,0 7,8 6,2
Møre og Romsdal 6,9 7,9 7,6 8,3 7,8 7,4 7,7 7,3 7,8 7,2
Sør-Trøndelag 8,4 9,0 8,6 8,8 9,4 8,2 9,1 8,9 8,8 7,8
Nord-Trøndelag 7,7 8,9 8,2 9,5 9,7 8,3 8,9 8,1 8,7 8,6
Nordland 8,0 8,7 8,5 8,4 8,8 7,7 9,0 8,2 8,6 8,2
Troms 8,5 9,0 8,4 8,3 9,1 7,4 8,4 8,0 8,6 7,6
Finnmark 8,4 9,9 9,4 9,6 10,4 8,6 8,6 9,4 9,0 8,7
Uoppgitt 8,5 20,4 4,4 3,7 6,3 3,6 . . 0,3 0,7

Ia-bedrifter etter 5 mars 2003

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 6,2 6,7 6,6 6,7 6,8 6,1 6,5 6,1 6,4 6,0
Østfold 6,9 7,5 7,4 7,5 7,6 7,0 7,5 6,8 7,5 7,2
Akershus 6,2 6,7 6,5 6,7 6,5 5,9 6,3 5,9 6,1 5,8
Oslo 6,1 6,5 6,3 6,2 6,2 5,4 5,8 5,5 5,8 5,4
Hedmark 6,8 7,7 7,5 7,6 7,7 6,7 7,1 6,7 7,0 6,2
Oppland 7,0 7,8 7,9 8,0 7,8 7,3 7,6 7,2 7,6 7,0
Buskerud 6,3 6,9 6,8 7,0 6,9 6,3 6,9 6,5 6,7 6,4
Vestfold 5,8 6,5 6,4 6,3 6,3 6,0 6,2 5,9 6,1 6,0
Telemark 5,9 6,9 6,3 6,6 6,8 6,0 6,2 6,1 6,2 5,8
Aust-Agder 6,0 6,3 6,0 6,4 7,1 6,1 6,5 6,1 6,6 6,4
Vest-Agder 5,4 6,2 6,0 6,3 6,2 6,1 6,2 6,0 6,0 5,6
Rogaland 4,8 5,4 5,1 5,4 5,6 5,0 5,6 5,1 5,4 5,0
Hordaland 6,3 6,7 6,6 6,8 7,0 6,4 6,8 6,4 6,7 6,0
Sogn og Fjordane 5,7 6,0 5,8 6,0 5,9 5,5 5,7 5,4 6,0 5,6
Møre og Romsdal 6,1 6,5 6,5 6,9 6,8 6,4 6,8 6,3 6,3 6,2
Sør-Trøndelag 5,6 6,4 6,0 6,4 6,5 5,7 6,2 5,9 6,1 5,8
Nord-Trøndelag 6,1 7,0 6,8 7,3 7,1 7,0 6,9 6,4 7,2 6,4
Nordland 6,7 7,1 7,2 7,2 7,3 6,5 7,1 6,8 6,6 6,6
Troms 7,5 7,9 7,9 8,1 8,6 7,6 7,7 7,2 7,6 7,0
Finnmark 7,6 9,0 8,2 9,0 8,1 7,4 7,2 6,6 7,3 7,1
Uoppgitt 6,0 4,9 9,7 5,8 5,8 5,4 1,0 0,1 . .
Menn I alt 4,6 4,9 4,7 4,8 4,8 4,4 4,5 4,2 4,4 4,1
Østfold 5,5 5,8 5,8 5,6 5,8 5,3 5,4 4,9 5,3 5,2
Akershus 4,2 4,6 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2 3,9 4,2 3,9
Oslo 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 3,7 3,8 3,5 3,9 3,5
Hedmark 5,3 6,0 6,0 6,0 6,0 5,3 5,3 4,9 4,9 4,2
Oppland 5,4 6,0 6,0 5,9 5,9 5,6 5,5 5,1 5,3 4,9
Buskerud 4,6 5,0 4,8 4,7 4,8 4,4 4,6 4,3 4,5 4,2
Vestfold 4,3 4,6 4,8 4,5 4,6 4,4 4,3 4,2 4,4 4,3
Telemark 4,6 5,2 4,6 4,9 5,2 4,5 4,4 4,3 4,6 4,4
Aust-Agder 4,2 4,3 4,4 4,5 5,0 4,4 4,5 4,2 4,6 4,6
Vest-Agder 4,2 4,7 4,2 4,5 4,7 4,5 4,5 4,2 4,4 4,0
Rogaland 3,6 3,9 3,6 3,8 3,9 3,5 3,9 3,3 3,7 3,3
Hordaland 4,6 4,7 4,6 4,7 4,8 4,3 4,6 4,3 4,5 4,0
Sogn og Fjordane 4,7 4,5 4,4 4,5 4,2 4,1 4,1 4,0 4,4 4,1
Møre og Romsdal 4,4 4,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,1 4,1
Sør-Trøndelag 4,5 4,8 4,4 4,5 4,6 3,8 4,3 4,0 3,9 3,7
Nord-Trøndelag 4,9 5,6 5,4 5,9 5,5 5,5 5,2 4,5 5,3 4,8
Nordland 5,2 5,2 5,3 5,6 5,8 5,0 5,1 5,0 4,8 4,7
Troms 5,4 5,5 5,6 5,6 6,3 5,3 5,4 4,9 5,3 4,7
Finnmark 5,8 7,0 6,2 6,6 5,7 5,6 5,1 4,7 5,1 5,0
Uoppgitt 4,9 0,7 1,3 0,4 3,1 1,8 . . . .
Kvinner I alt 7,7 8,5 8,3 8,5 8,5 7,7 8,4 8,0 8,3 7,8
Østfold 8,4 9,3 9,2 9,3 9,4 8,6 9,5 8,7 9,7 9,2
Akershus 7,9 8,5 8,4 8,6 8,4 7,5 8,2 7,7 7,8 7,6
Oslo 7,6 8,2 8,0 7,7 7,9 6,8 7,5 7,3 7,4 7,0
Hedmark 8,1 9,2 8,8 9,1 9,2 7,9 8,7 8,4 8,8 8,0
Oppland 8,4 9,2 9,4 9,7 9,3 8,6 9,2 8,8 9,4 8,7
Buskerud 7,9 8,6 8,7 9,1 8,8 8,0 9,0 8,5 8,8 8,5
Vestfold 7,5 8,4 7,9 8,0 8,0 7,5 8,0 7,6 7,9 7,6
Telemark 7,5 8,7 8,3 8,3 8,5 7,5 8,0 7,9 7,8 7,4
Aust-Agder 7,7 8,1 7,5 8,1 9,0 7,7 8,4 7,9 8,6 8,2
Vest-Agder 7,0 7,9 8,3 8,4 7,9 7,9 8,2 8,0 7,9 7,4
Rogaland 6,2 7,0 6,8 7,0 7,3 6,6 7,3 6,9 7,1 6,7
Hordaland 7,9 8,6 8,3 8,6 8,9 8,1 8,8 8,3 8,5 7,7
Sogn og Fjordane 6,8 7,5 7,2 7,4 7,4 6,8 7,3 6,8 7,3 7,0
Møre og Romsdal 7,7 8,3 8,2 9,1 8,8 8,2 8,7 8,1 8,3 8,1
Sør-Trøndelag 7,1 8,5 7,9 8,4 8,5 7,8 8,5 7,9 8,5 8,0
Nord-Trøndelag 7,5 8,6 8,4 8,7 8,9 8,4 8,7 8,3 9,1 8,1
Nordland 8,0 8,8 8,8 8,7 8,7 7,8 9,1 8,6 8,4 8,5
Troms 9,1 9,8 9,6 10,1 10,3 9,4 9,6 9,1 9,6 9,1
Finnmark 9,0 10,5 9,8 10,7 10,0 8,7 8,9 8,2 9,0 8,9
Uoppgitt 6,9 8,3 18,3 11,1 8,5 8,0 1,9 0,2 . .

Bedrifter uten ia-avtale.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
I alt 5,5 5,7 5,5 5,6 6,1 5,5 5,7 5,2 5,3 5,0
Østfold 6,1 6,7 6,6 6,8 7,4 6,6 6,8 6,2 6,5 6,2
Akershus 5,3 5,5 5,3 5,3 5,8 5,3 5,4 4,8 5,0 4,8
Oslo 5,3 5,2 5,2 5,0 5,3 4,6 4,8 4,4 4,6 4,2
Hedmark 6,0 6,8 6,3 6,4 6,9 6,3 6,7 6,0 6,1 5,3
Oppland 6,0 6,4 6,5 6,6 7,2 6,5 6,7 6,2 6,2 5,8
Buskerud 5,9 6,0 6,2 6,2 6,9 6,2 6,1 5,5 5,9 5,4
Vestfold 5,1 5,5 5,2 5,5 6,1 5,4 5,6 5,1 5,3 5,1
Telemark 6,0 6,2 6,1 6,3 7,2 6,3 6,3 6,0 5,8 5,5
Aust-Agder 5,7 5,6 5,4 5,4 6,7 6,1 6,1 5,5 5,8 5,9
Vest-Agder 5,5 5,6 5,2 5,5 6,4 6,2 6,4 5,5 5,9 5,7
Rogaland 4,1 4,4 4,2 4,4 4,6 4,3 4,5 4,2 4,2 4,0
Hordaland 5,3 5,5 5,5 5,6 6,0 5,4 5,8 5,4 5,5 5,1
Sogn og Fjordane 4,9 4,8 4,5 4,9 5,1 4,6 4,9 4,6 4,7 4,4
Møre og Romsdal 5,2 5,4 5,2 5,6 5,9 5,5 5,8 5,1 5,2 4,8
Sør-Trøndelag 5,9 5,7 5,4 5,6 6,3 5,3 5,8 5,2 5,3 5,0
Nord-Trøndelag 5,7 6,2 6,0 6,4 6,8 6,2 6,4 5,7 6,1 5,5
Nordland 6,1 6,2 6,2 6,3 6,6 6,1 6,4 6,0 6,0 5,8
Troms 6,5 6,5 6,5 6,5 7,3 6,3 7,1 6,0 6,5 6,0
Finnmark 6,5 7,3 7,1 7,4 7,6 6,8 6,7 5,9 6,9 6,5
Uoppgitt 7,1 11,3 7,1 9,9 8,0 12,0 1,6 0,3 . 0,1
Menn I alt 4,8 4,9 4,7 4,7 5,4 4,8 4,9 4,4 4,6 4,3
Østfold 5,4 6,0 5,7 5,7 6,8 6,0 6,1 5,5 5,8 5,4
Akershus 4,4 4,5 4,3 4,2 4,9 4,4 4,4 3,9 4,1 3,9
Oslo 4,3 4,3 4,1 4,0 4,3 3,8 3,8 3,5 3,8 3,4
Hedmark 5,4 6,0 5,5 5,6 6,6 5,8 6,0 5,4 5,5 4,8
Oppland 5,3 5,8 5,7 5,8 6,7 6,0 6,1 5,6 5,5 5,2
Buskerud 5,2 5,2 5,2 5,4 6,4 5,3 5,3 4,7 5,1 4,6
Vestfold 4,7 4,9 4,5 4,7 5,5 4,8 4,9 4,4 4,6 4,5
Telemark 5,4 5,7 5,5 5,7 6,8 6,0 5,7 5,2 5,1 5,0
Aust-Agder 5,3 5,0 4,8 4,7 6,2 5,4 5,5 4,8 5,2 5,5
Vest-Agder 4,9 4,8 4,5 4,7 5,7 5,5 5,3 4,9 5,2 4,9
Rogaland 3,6 3,7 3,6 3,7 4,0 3,6 3,8 3,4 3,5 3,2
Hordaland 4,7 4,7 4,6 4,7 5,1 4,7 4,9 4,5 4,6 4,4
Sogn og Fjordane 4,5 4,2 3,9 4,2 4,6 4,1 4,3 4,1 4,5 4,1
Møre og Romsdal 4,4 4,5 4,4 4,7 5,0 4,8 4,9 4,2 4,4 4,0
Sør-Trøndelag 5,1 4,7 4,5 4,7 5,3 4,4 5,1 4,4 4,5 4,1
Nord-Trøndelag 5,2 5,6 5,2 5,5 6,1 5,6 5,6 4,9 5,3 4,7
Nordland 5,4 5,5 5,4 5,4 6,0 5,4 5,9 5,4 5,4 5,1
Troms 5,9 5,7 5,8 5,8 6,5 5,7 6,4 5,3 5,8 5,3
Finnmark 5,9 6,5 6,2 6,6 6,9 6,4 6,1 5,3 6,4 5,9
Uoppgitt 10,0 22,4 0,9 12,6 3,3 11,6 . 0,9 . .
Kvinner I alt 6,7 7,1 7,1 7,2 7,4 6,8 7,1 6,6 6,8 6,4
Østfold 7,2 8,1 8,1 8,6 8,4 7,6 8,2 7,5 7,8 7,7
Akershus 6,9 7,2 7,1 7,1 7,2 6,9 7,0 6,3 6,5 6,3
Oslo 6,6 6,5 6,7 6,4 6,7 5,8 6,2 5,8 5,9 5,4
Hedmark 7,2 8,2 7,9 7,9 7,6 7,2 8,0 7,2 7,5 6,4
Oppland 7,3 7,6 8,0 8,0 8,1 7,6 7,8 7,4 7,6 7,1
Buskerud 7,1 7,4 7,9 7,7 7,8 8,0 7,6 7,1 7,4 7,0
Vestfold 5,9 6,5 6,5 6,8 7,2 6,5 6,8 6,3 6,7 6,4
Telemark 6,9 7,2 7,0 7,4 7,9 6,9 7,5 7,4 7,3 6,4
Aust-Agder 6,5 6,6 6,7 6,9 7,7 7,7 7,4 7,0 7,0 6,8
Vest-Agder 6,7 7,3 6,5 7,0 7,8 7,4 8,3 6,8 7,1 7,1
Rogaland 5,0 5,6 5,3 5,9 5,9 5,8 6,0 5,7 5,6 5,6
Hordaland 6,6 7,0 7,3 7,2 7,7 6,8 7,6 7,1 7,4 6,6
Sogn og Fjordane 5,6 5,9 5,7 6,4 6,1 5,5 6,2 5,8 5,2 5,3
Møre og Romsdal 6,7 7,2 6,9 7,4 7,7 7,0 7,6 7,0 7,1 6,8
Sør-Trøndelag 7,3 7,5 7,2 7,2 7,9 7,1 7,2 6,9 7,0 6,8
Nord-Trøndelag 6,7 7,6 7,6 8,0 8,1 7,6 8,2 7,4 7,8 7,2
Nordland 7,4 7,7 7,7 7,9 7,8 7,6 7,5 7,4 7,4 7,2
Troms 7,7 8,2 8,1 8,1 8,9 7,8 8,6 7,4 7,9 7,6
Finnmark 7,7 8,6 8,5 8,8 8,8 7,5 7,9 7,2 8,0 7,7
Uoppgitt 6,3 7,7 8,9 8,9 9,3 12,1 2,3 . . 0,1