Tilskudd til ekspertbistand

  • du har en ansatt som har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Arbeidstaker trenger ikke å være sykemeldt på det tidspunktet det søkes om tilskudd.
  • du og arbeidstakeren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, som for eksempel oppfølging og tilrettelegging, eller ved kontakt med bedriftshelsetjenesten som eventuelt din virksomhet har avtale med
  • både du og arbeidstakeren ønsker hjelp