Har blitt skadet under arbeid, undervisning, rednings- eller militærtjeneste

Chatbot:
venter...