Har vansker med tale og språk

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Trykkede kommunikasjonshjelpemidler
Programvare for å lage trykt kommunikasjonsmateriell
Taleflythjelpemidler
Enkle talemaskiner
Digitale kommunikasjonshjelpemidler
Øyestyringssystemer
Stemmeforsterkere
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Statped