Har vansker med å huske, planlegge og forstå

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kalendere og planleggingssystemer
Tidsnedtellere, tidtakere, påminnelser og alarmer
Varslingshjelpemidler
Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Læringsressurser fra Statped
Kunnskapsbanken