Tale og språk

Har du vanskeligheter med tale og språk, kan hjelpemidler gjøre det lettere å kommunisere.

Hvem kan få hjelpemidler til tale og språk?

For å få hjelpemidler må vanskene med tale og språk være varige (minst to år), og hjelpemidlet må være hensiktsmessig og nødvendig for at du skal

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Dersom du helt eller delvis mangler tale, finnes det alternative måter å kommunisere på. Noen personer har behov for alternative kommunikasjonsmåter som helt erstatter talen. Andre har behov for supplerende kommunikasjonsmåter som støtter talen hvis denne er utydelig eller svak.

Noen personer har spesifikke språkvansker (SSV), og for disse personene kan hjelpemidler kompensere for vanskene. På kunnskapsbanken.net kan du lese mer om hjelpemidler for personer med språkvansker.

For personer som stammer, kan taleflythjelpemidler være til hjelp.

Muligheter og eksempler

Hjelpemidler som kompenserer for tapt eller redusert evne til tale og språk, kalles for kommunikasjonshjelpemidler og kan deles inn i to kategorier:

 • De høyteknologiske hjelpemidlene kjennetegnes ved at de har mange valgmuligheter og ofte en avansert teknologi.
 • De lavteknologiske er enklere i bruk, men har også færre muligheter. Ofte kan disse være vel så hensiktsmessig som mer avanserte hjelpemidler, nettopp fordi de er langt enklere å vedlikeholde og bruke.

Ikke alle som benytter alternativ kommunikasjon kan lese. Noen har nytte av ulike tegnsystemer for å kommunisere. Grafiske tegn er et slikt tegnsystem som ofte brukes i kommunikasjonshjelpemidler.

Hjelpemiddeldatabasen viser alle typer produkter som kan være aktuelle hjelpemidler, uavhengig av om disse kan gis via det offentlige, eller om du må dekke utgiftene selv.

Kartlegging av behov 

En tverrfaglig innsats er ofte nødvendig for å kartlegge behovet for en kommunikasjonsløsning. Kartleggingen bør omfatte individuelle behov og forutsetninger, muligheter, ressurser, kompetanse og eventuelle barrierer i miljøet rundt bruken av hjelpemiddelet. Det er viktig å få kartlagt dette før du søker. På statped.no kan du få tips til hvilke fagpersoner og -miljøer i egen kommune du kan kontakte for å få hjelp til kartleggingen.

Hvordan søker du?

Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, må du søke dette gjennom kommunen.

Hjelpemiddelsentralen i fylket har ansvar for tilrettelegging og utlån av hjelpemidler for personer med varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Slik går du frem for å søke.

Nyttig å vite

Leter du etter praktisk informasjon om hjelpemidler? Vi har laget en side hvor du finner informasjon om blant annet

 • utlevering og tilbakelevering
 • montering og demontering
 • opplæring
 • reparasjon og vedlikehold
 • forsikring
 • rammeavtaler