Tale og språk

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening
 • De høyteknologiske hjelpemidlene kjennetegnes ved at de har mange valgmuligheter og ofte en avansert teknologi.
 • De lavteknologiske er enklere i bruk, men har også færre muligheter. Ofte kan disse være vel så hensiktsmessig som mer avanserte hjelpemidler, nettopp fordi de er langt enklere å vedlikeholde og bruke.
 • utlevering og tilbakelevering
 • montering og demontering
 • opplæring
 • reparasjon og vedlikehold
 • forsikring
 • rammeavtaler