Tale og språk

Skjemaet brukes når det er behov for å prøve ut et hjelpemiddel før man søker om det, eller når det er behov for vurdering og veiledning fra NAV Hjelpemiddelsentral.