Syn

 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening
 • Svaksyntoptikk Det finnes en rekke optiske hjelpemidler (luper, lupebriller, kikkerter, kikkertbriller etc) som du på visse vilkår kan få stønad til. Du kan få filterbriller hvis du er unormalt sterkt lysømfintlig.
 • Spesialtilpasning av datautstyr Det kan gis stønad til spesialtilpasning av datahjelpemidler, det vil si nødvendig spesialtilpasning av standard datautstyr for at en skal kunne nyttiggjøre seg eget, arbeidsgivers eller skolens datautstyr. Spesialtilpasning betyr å lage nye individuelle løsninger når vanlig tilpasning ikke er tilstrekkelig. Eksempler på spesialtilpasning kan være bruk av leselist, skjermleser og skjermstyring til syntetisk tale.
 • Orienteringshjelpemidler
 • Belysningshjelpemidler
 • Hjelpemidler for skriving og lesing av punktskrift og daisyspillere
 • utlevering og tilbakelevering
 • montering og demontering
 • opplæring
 • reparasjon og vedlikehold
 • forsikring
 • rammeavtaler