Hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering

  • Spesialtilpasning av vanlig utstyr. Vanlig / ordinært utstyr må du kjøpe selv.
  • Utstyr som er spesielt utviklet for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
  • Hjelpemidler i avlastningsbolig. Dette er et kommunalt ansvar. Dette gjelder også om avlastningsboligen er privat.