Bevegelse

 • gå, sitte, stå og forflytte seg
 • ligge og snu seg
 • reise og sette seg
 • lage mat og stelle seg
 • håndtere fysiske omgivelser (vinduer, dører, lys, tv/radio m.m.)
 • få løst praktiske problemer i dagliglivet
 • kunne bli pleid i hjemmet
 • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
 • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening
 • utlevering og tilbakelevering
 • montering og demontering
 • opplæring
 • reparasjon og vedlikehold
 • forsikring
 • rammeavtaler