Arkiv - Avgang som arbeidssøker og nedsatt arbeidsevne - Status på arbeidsmarkedet 1. kvartal 2020

Tabeller

Tidsserie 2019 til 2020

Fakta

Statistikken beskriver overgangen fra status arbeidssøker eller nedsatt arbeidsevne til arbeid og/ eller stønad. Statistikken omfatter personer i alderen 20 til 66 år, og gir status på arbeidsmarkedet seks måneder etter tidspunktet personen ikke lenger var registrert med nedsatt arbeidsevne eller som arbeidssøker.

Opplysningene er hentet fra ulike administrative registre. For mer informasjon om statistikken, se Om statistikken – overgang til arbeid og stønad under relatert informasjon.