Tabell 2. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne eller arbeidssøker 3 kvartal 2019 som 1 kvartal 2020 var registrert som arbeidstaker. Fylkesfordelt. Prosent.

Fylke ______________________________________Avgang fra________________
ArbeidssøkerNedsatt arbeidsevne
I alt65,342,9
Oslo63,139,8
Rogaland67,944,1
Møre og Romsdal65,543,0
Viken64,843,4
Innlandet64,541,0
Vestfold og Telemark62,144,0
Agder63,841,8
Vestland67,545,1
Trøndelag65,645,9
Troms og Finnmark69,441,1
Annet bosted67,842,7