Tabell 3. Personer med avgang fra status arbeidssøker 3 kvartal 2019 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet 1 kvartal 2020. Antall og prosent.

Status på arbeidsmarkedet etter 6 måneder________________________Alder_________________________________
I alt20-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
Antall i alt419548178764912151755348481575
Kun arbeidstaker57,055,061,058,757,956,531,9
Arbeidstakere med stønad 1)8,35,87,17,99,09,921,5
Arbeidssøker6,05,65,46,26,25,96,8
Nedsatt arbeidsevne8,79,57,57,79,510,89,3
Uføretrygd0,60,10,20,50,81,52,9
Alderspensjon0,513,6
Annet 2)18,924,118,819,016,615,414,0
1) Stønadene omfatter dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon eller alderspensjon.
2) Denne gruppen omfatter blant annet selvstendig næringsdrivende, personer som har påbegynt utdanning, førstegangstjeneste, eller som er hjemmeværende og blir forsørget av andre.