Tabell 8. Personer med avgang fra status nedsatt arbeidsevne som 6 måneder senere var registrert som arbeidstaker. 201901 til 202003. Antall og prosent.

Måned ________________________________2019_____________________2020___________
AvgangI arbeid% i ArbeidAvgangI arbeid% i Arbeid
Sum hittil i år708912972541,918510794042,9
0000
Januar4811213444,44919222545,2
Februar6072264943,66120258042,2
Mars7244297241,07471313542,0
April6027234538,9
Mai4845178436,8
Juni6612294444,5
Juli5778239541,5
August5768234740,7
September6569272341,5
Oktober5463228841,9
November5919260744,0
Desember5783253743,9
'