Arbeid og velferd nr. 2-2007

Hele publikasjonen:  Arbeid og velferd nr. 2-2007 (pdf)