Utviklingen på arbeidsmarkedet

Fast artikkel i hver utgave av Arbeid og velferd

Disse artiklene tar for seg den siste tidens utvikling på arbeidsmarkedet og i norsk og internasjonal økonomi. Artiklene inneholder også NAVs prognose for arbeidsledighet, sysselsetting og arbeidsstyrke de neste to årene.

2021

2020

2019

2018

2017

 

For tidligere utgaver av denne artikkelen, se i arkivet i relatert innhold til høyre på siden.