Bedriftsundersøkelsen

Årlig spørreundersøkelse

NAVs bedriftsundersøkelse ser på hvilke forventninger bedriftene har i forhold til sysselsettingsutviklingen det kommende året, om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene. På bakgrunn av disse svarene  estimeres en mangel på arbeidskraft for landet som helhet, for ulike regioner, samt enkeltnæringer og for ulike yrker. 

For tidligere utgaver av denne artikkelen, se i arkivet til høyre på siden under relatert informasjon. 

I NAVs bedriftsundersøkelse har vi også undersøkt hvilke rekrutteringskanaler virksomhetene benytter. Vi ser blant annet på hvor mange stillinger som lyses ut offentlig som sier noe om hvor transparent det norske arbeidsmarkedet er.