Av Oddbjørn Haga

Det finnes ulike metoder for å beregne pensjoneringsaldere. I denne artikkelen ser vi på forventet gjennomsnittlig pensjoneringsalder for perioden 1986-2006. Forventet pensjoneringsalder ved en 50-åring lå i 2006 på 64 år, mens den for en 18-åring lå på 59,5 år. Det er særlig uførepensjonering blant unge som trekker pensjoneringsalderen ned.