Økt bruk av laboratorieprøver og radiologiske undersøkelser