Av Jostein Ellingsen og Espen Halland Dahl

Det brukes mye ressurser på laboratorieanalyser og radiologiske undersøkelser i spesialisthelsetjenesten, og de siste årene har disse utgiftene økt kraftig. Vi ser også at det er store regionale forskjeller i ressursbruken, noe som skyldes ulikt tilbud av private laboratorie- og radiologitjenester i de fem helseregionene. I denne artikkelen har vi sett på ressursbruken i et samfunnsøkonomisk perspektiv og diskutert takstbruk i spesialisthelsetjenesten i forhold til god medisinsk praksis.