NAV Vestland er delt inn i ni regionar: Sunnfjord, Nordfjord, Sogn, Bergen og Askøy, Vest, Nordhordland, Midthordland, Sunnhordland og Voss/Haranger. Det er også ei eigen omverdsanalyse for heile Vestland samla.

Kvar analyse inneheld data om demografi, levekår, kompetansebehov i arbeidsmarknaden, utvikling i bruk av NAV sine ytingar og digitaliseringen av etaten.

Omverdsanalysane er utarbeida i 2020.

Analysane finn du under relatert innhald til høgre på sida.