Trenger pleie på grunn av sykdom eller skade

Grunnstønad
Hjelpestønad
Forhøyet hjelpestønad
Pleiepenger for sykt barn
Pleiepenger for en utviklingshemmet person over 18 år
Pleiepenger i livets sluttfase
Kopier lenkeLenken er kopiert
Chatbot: Alltid åpen
venter...
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg