Hva er AFP-etteroppgjøret?

  • Hvis AFP er riktig utbetalt, får du vedtak om det. 
  • Hvis det er utbetalt for lite AFP, skal du ha etterbetalt pensjon, og får da et vedtak om det og vil få etterbetalt pensjon.
  • Hvis det viser seg at du har fått utbetalt for mye AFP, får du tilsendt et varsel med en foreløpig beregning av for mye utbetalt AFP. Har du mottatt for mye AFP, vil du få trekk i pensjonen framover. Du kan også avtale andre tilbakebetalingsformer.
  • Feriepenger som er opptjent før første uttak av AFP. 
  • Lønn eller honorar fra arbeid eller virksomhet før du tok ut AFP første gang
  • Royalty eller bonus fra arbeid eller virksomhet før du tok ut AFP første gang
  • Eierinntekt fra aksjeselskap som du ikke lenger er aktiv eier i 
  • Inntekter som stammer fra frivillig eller beordret tjeneste i helsevesenet i forbindelse med koronapandemien, skal også holdes utenfor etteroppgjøret