Grunnstønad

  1. drift av tekniske hjelpemidler
  2. transport. Du kan få dekket differansen mellom utgiftene du hadde som frisk og nødvendige utgifter du nå har. 
  3. førerhund
  4. fordyret kosthold på grunn av spesialdiett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Dietten må avhjelpe den aktuelle sykdommen. Diagnosen må være stilt av spesialist. Flere sykdommer, som for eksempel cøliaki og cystisk fibrose, gir rett til grunnstønad etter fastsatte satser uten nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene. Fra 1. april 2020 får de som har diagnose cøliaki og non-cøliaki grunnstønad etter to satser. De som er mellom 5 og 30 år får sats 2, alle andre får sats 1. For andre diagnoser som innebærer matintoleranse og fordyret kosthold, blir ekstrautgiftene vurdert individuelt. Fra 1.juni 2021 opphører retten til grunnstønad for de som har diagnose non-cøliaki. Dette gjelder for allerede innvilgede stønader og for nye søknader. Personer som er berørt av dette vil motta et eget brev. 
  5. slitasje på klær, sengetøy, sko og støvler som følge av uvanlig ofte vasking eller ekstra slitasje på grunn av bruken. Fra 1.mars 2019 vil alle med diagnostiserte hyperkinetiske forstyrrelser, herunder ADHD med hyperaktivitet, få innvilget grunnstønad sats 1 ved søknad. Det er en forutsetning at de medisinske opplysningene viser at du har en hyperaktiv adferd som forklarer klesslitasjen. Det er ikke tilstrekkelig å bare oppgi diagnosekode eller diagnose. Les mer om regelverket.
  6. servicehund. Du kan få grunnstønad etter sats 3. Stønad til hold av servicehund gis tidligst fra den måned ekvipasjen (bruker og hund) er blitt godkjent av servicehundutvalget.