Forhøyet hjelpestønad

  • hvor mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er nedsatt 
  • hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er
  • hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er
  • hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet