Bidrag når barnet har delt bosted

Når barnet har delt bosted, kan den forelderen som har lavest inntekt få barnebidrag av den andre.

Hva er delt bosted?

Når barnet har delt bosted bor det fast hos begge foreldrene etter samlivsbrudd. Delt bosted er ikke det samme som at barnet har samvær med hver av foreldrene halvparten av tiden. Delt bosted innebærer at de større avgjørelser om barnets dagligliv tas av foreldrene i fellesskap. For at NAV skal legge til grunn en avtale om delt bosted må det dokumenteres skriftlig.

Delt bosted og barnebidrag

Når barnet har delt bosted legges det til grunn at begge foreldrene har like store utgifter til barnet. Den med lavest inntekt kan få barnebidrag av den andre.

Ved beregning av bidraget tas det utgangspunkt i hva et barn i den aldersklassen koster. Denne utgiften fordeles mellom foreldrene etter deres inntekt, slik at det fremgår hvor mange prosent av underholdskostnaden hver av foreldrene skal dekke. Ettersom den forelderen som må betale barnebidrag allerede dekker halvparten ved at barnet bor der, er det prosentandelen som overstiger 50 prosent som blir barnebidraget.

Hvis du ønsker å finne ut størrelsen på barnebidrag, er det enkleste å benytte seg av NAVs bidragskalkulator.

Delt bosted og bidragsforskudd

Du kan få bidragsforskudd for barn som har delt bosted hvis du er mottaker av barnebidrag for barnet. Du kan også motta bidragsforskudd for barnet dersom du eller den andre forelderen ikke har bidragsevne.