Avtale eller søke?

Dere kan inngå en privat avtale om barnebidrag, eller søke NAV om å fastsette bidraget. NAV kan administrere utbetalingen i begge tilfeller. Se informasjon om KORONASITUASJONEN.

Inngå privat avtale om barnebidrag

Dere kan inngå en privat avtale om barnebidrag, uten å involvere NAV. Det er både enkelt og fleksibelt.

Publisert: 12.09.2006 | Sist endret: 10.10.2018

Søknad om å fastsette barnebidraget

Dersom du og den andre forelderen ikke kommer fram til en avtale om barnebidraget privat, kan hver av dere søke om å få bidraget fastsatt av NAV.

Publisert: 20.03.2018 | Sist endret: 10.06.2021

Betaling og utbetaling av barnebidrag

Dere kan overføre bidraget mellom dere privat, eller søke NAV om å administrere formidlingen av bidraget.

Publisert: 20.03.2018 | Sist endret: 10.10.2018

Hvordan opphøres barnebidraget?

Barnebidrag betales til og med den måneden barnet fyller 18 år eller er ferdig med videregående skole. I noen tilfeller kan bidraget opphøres tidligere.

Publisert: 21.03.2018 | Sist endret: 18.12.2019

Klage i bidragssaken

Begge partene i bidragssaken kan klage på NAVs vedtak i saken. Dette gjelder både vedtak om fastsettelse av bidrag som er gjort NAV, og vedtak fra NAV Innkreving i forbindelse med innkrevingen.

Publisert: 20.03.2018 | Sist endret: 05.05.2020