Koronavirus – statistikk fra NAV

Statistikk fra NAV som viser hvordan norsk økonomi og næringsliv påvirkes av koronaviruset.

Søknader om dagpenger

Statistikkene omfatter søknader om dagpenger, utbetalinger til arbeidssøkere og saksbehandling av søknader om dagpenger. Fra mars og ut 2020 har de i perioder blitt oppdatert ukentlig. I 2021 starter vi med ukentlige tall den 12. januar, og publiserer ukentlige tall til og med 20. april/uke 16 (med unntak av 6. april/uke 14).

Publisert: 16.03.2020 | Sist endret: 08.04.2021

Ukentlig statistikk over arbeidsledige

På denne siden har vi fra starten av koronakrisen publisert ukentlige pressemeldinger og ledighetstall på tirsdager kl 14, med unntak av i juli, august og den første uken i november. I 2021 startet vi med de første ukentlige ledighetstallene den 12. januar, og publiserer ukentlige ledighetstall til og med 20. april/uke 16 (med unntak av 6. april/uke 14).

Publisert: 16.03.2020 | Sist endret: 07.04.2021

Varsel om permittering og masseoppsigelser

Her finner du statistikk for varsel om permittering og masseoppsigelser. Fra 10. november 2020 er statistikken publisert samtidig med ledighetstallene. I 2021 starter vi med med ukentlige tall den 12. januar, og publiserer ukentlige tall til og med 20. april/uke 16 (med unntak av 6. april/uke 14).

Publisert: 04.10.2017 | Sist endret: 09.04.2021

Utbetalinger fra kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendige næringsdrivende

Statistikken oppdateres den andre mandagen hver måned kl 10.00.

Publisert: 11.05.2020 | Sist endret: 08.03.2021

Utbetalinger av lønnskompensasjon for permitterte

Statistikk over utbetalingene av lønnskompensasjon og refusjon til arbeidsgivere. Statistikken oppdateres månedlig.

Publisert: 15.06.2020 | Sist endret: 08.03.2021

Sykefraværstilfeller - påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset

NAV har fra og med mandag 9. mars og til og med 10. mai samlet data fra sykmeldingene gitt av legene hvor det er satt covid-19 som diagnose.

Publisert: 16.03.2020 | Sist endret: 08.06.2020