Koronavirus – statistikk fra NAV

Statistikk fra NAV som viser hvordan norsk økonomi og næringsliv påvirkes av koronaviruset.

Søknader om dagpenger

Statistikkene omfatter søknader om dagpenger, utbetalinger til arbeidssøkere og saksbehandling av søknader om dagpenger. Fra mars og ut 2020 har de i perioder blitt oppdatert ukentlig. I 2021 starter vi med ukentlige tall den 12. januar, og publiserer ukentlige tall til og med 20. april/uke 16 (med unntak av 6. april/uke 14).

Publisert: 16.03.2020 | Sist endret: 08.06.2021

Ukentlig statistikk over arbeidsledige

På denne siden har vi fra starten av koronakrisen publisert ukentlige pressemeldinger og ledighetstall på tirsdager kl 14, med unntak av i juli, august og den første uken i november. I 2021 startet vi den 12. januar og fortsatte fram til 20. april (med unntak av 30. mars og 6. april). Fra og med 4. mai fortsetter vi med ukentlige ledighetstall, men nå uten tilhørende pressemelding, frem til 22. juni. Deretter avsluttes produksjonen av ukentlige ledighetstall fra NAV.

Publisert: 16.03.2020 | Sist endret: 08.06.2021

Permitterte og varsel om permittering og masseoppsigelser

På denne siden finner du statistikk for oversikt over permitterte arbeidssøkere og varsel om permittering og masseoppsigelser. Permitterte arbeidssøkere omfatter antall helt permitterte og delvis permitterte (med innskrenket arbeidstid). Helt permitterte er inkludert i statistikken over helt ledige og delvis permitterte i statistikken over delvis ledige. I "Hovedtall om arbeidsmarkedet" publiserer NAV de viktigste tallene om permitterte sammen med andre hovedtall om arbeidsmarkedet. Litt senere, omtrent i midten av måneden, publiseres supplerende statistikk over permitterte for forrige måned. Denne inkluderer flere fordelingsvariabler og tidsserier. Se «Om statistikken – Arbeidssøkere» (se lenke under relatert informasjon) for mer informasjon.

Publisert: 04.10.2017 | Sist endret: 08.06.2021

Utbetalinger fra kompensasjonsordningen for frilansere og selvstendige næringsdrivende

Statistikken oppdateres den andre mandagen hver måned kl 10.00.

Publisert: 11.05.2020 | Sist endret: 04.06.2021

Utbetalinger av lønnskompensasjon for permitterte

Statistikk over utbetalingene av lønnskompensasjon og refusjon til arbeidsgivere. Statistikken oppdateres månedlig.

Publisert: 15.06.2020 | Sist endret: 13.04.2021

Sykefraværstilfeller - påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset

NAV har fra og med mandag 9. mars og til og med 10. mai samlet data fra sykmeldingene gitt av legene hvor det er satt covid-19 som diagnose.

Publisert: 16.03.2020 | Sist endret: 08.06.2020

Yrkessykdom og covid-19

Oversikt over skademeldinger knyttet til covid-19 fordelt på yrkesgrupper. Statistikken oppdateres den andre mandagen hver måned.

Publisert: 11.05.2021 | Sist endret: 11.05.2021