Koronavirus – statistikk fra NAV

På denne siden finner du statistikk fra NAV som viser hvordan norsk økonomi og næringsliv påvirkes av koronaviruset. Her vil det mandag til fredag bli publisert statistikk over sykefravær og søknader om dagpenger, og ukentlige publiseringer knyttet til ledighet (pressemelding). Endringer kan forekomme.

Søknader om dagpenger

Denne statistikken oppdateres mandag til fredag kl 10.00. Statistikken vil være fordelt på både ordinære søknader og søknader om dagpenger ved permittering.

Ukentlig statistikk over arbeidsledige

Neste publisering av ledighetstall er de månedlige arbeidsledighetstallene i henhold til vanlig praksis fredag 3. april. De to foregående ukene har vi publisert ukestall tirsdag kl 14. Hvorvidt NAV fortsetter å publisere ukentlige ledighetstall, vil vi komme tilbake til.