Koronavirus – statistikk fra NAV

På denne siden finner du statistikk fra NAV som viser hvordan norsk økonomi og næringsliv påvirkes av koronaviruset. Her vil det mandag til fredag bli publisert statistikk over sykefravær og søknader om dagpenger, og ukentlige publiseringer knyttet til ledighet (pressemelding). Endringer kan forekomme.

Søknader om dagpenger

Denne statistikken oppdateres mandag til fredag kl 10.00 (inkludert onsdag 8. april, men gjelder ikke helldigdager i påsken). Statistikken vil være fordelt på både ordinære søknader og søknader om dagpenger ved permittering. Tall fordelt på næring publiseres onsdager (inkludert 8. april).

Ukentlig statistikk over arbeidsledige

Neste publisering av ukentlige ledighetstall er tirsdag 7. april kl 14.00 (inkludert pressemelding). Neste uke (tirsdag 14. april) blir det ikke publisering av ledighetstall på grunn av påsken. Hvorvidt NAV fortsetter å publisere ukentlige ledighetstall, vil vi komme tilbake til.