Tallene er oppdatert 7. april 2020. 

Tirsdag 7. april var 291 000 personer registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, var på 304 000 personer.

Det utgjør 10,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 129 000 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 15,4 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Se statistikken

Om statistikken 

Sammenlignet med den månedlige publiseringen av statistikk med hovedtall om arbeidsmarkedet, vil denne statistikken kun inneholde noen hovedtall. I denne statistikken vil det heller ikke bli gjort sesongjusteringer.

Forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data vil av kapasitetshensyn i hovedsak ikke imøtekommes.