Tirsdag 24. mars var 291 000 personer registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 306 000 personer, eller 10,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med tirsdag i forrige uke har 142 000 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 95 prosent. Disse tallene er ikke sesongjustert

Se statistikken

Om statistikken 

Sammenlignet med den månedlige publiseringen av statistikk med hovedtall om arbeidsmarkedet, vil denne statistikken kun inneholde noen hovedtall. I denne statistikken vil det heller ikke bli gjort sesongjusteringer.

Forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data vil av kapasitetshensyn i hovedsak ikke imøtekommes.