Det blir ikke publisert ukestatistikk den samme uken som de månedlige ledighetstallene publiseres på den faste statistikksiden. Se publiseringskalenderen for oversikt over publisering av månedlige ledighetstall.

Se statistikk

Om statistikken 

Sammenlignet med den månedlige publiseringen av statistikk med hovedtall om arbeidsmarkedet, inneholder denne statistikken kun noen hovedtall. I denne statistikken er det heller ikke gjort sesongjusteringer.

Forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data vil av kapasitetshensyn i hovedsak ikke imøtekommes.