Ukentlig statistikk over arbeidsledige

På denne siden har vi fra starten av koronakrisen publisert ukentlige pressemeldinger og ledighetstall på tirsdager kl 14, med unntak av i juli, august og den første uken i november. I 2021 startet vi den 12. januar og fortsatte fram til 20. april (med unntak av 30. mars og 6. april). Fra og med 4. mai fortsetter vi med ukentlige ledighetstall, men nå uten tilhørende pressemelding, frem til 22. juni. Deretter avsluttes produksjonen av ukentlige ledighetstall fra NAV.

Se publiseringskalenderen for oversikt over publisering av månedlige ledighetstall.

Se statistikk

 

Fakta

Om statistikken 

Sammenlignet med den månedlige publiseringen av statistikk med hovedtall om arbeidsmarkedet, inneholder denne statistikken kun noen hovedtall. I denne statistikken er det heller ikke gjort sesongjusteringer.

Forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data vil av kapasitetshensyn i hovedsak ikke imøtekommes.