Sykefraværstilfeller - påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset

  • I løpet av mars hadde 17% av alle påbegynte sykefraværstilfeller siden samme dato Covid-19 som diagnose.
  • I april falt dette til 8% av alle påbegynte sykefraværstilfeller, og i løpet av de ti første dagene i mai har 5% av alle påbegynte sykefraværstilfeller Covid-19 som diagnose.