Sykefraværstilfeller - påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset

NAV har fra og med mandag 9. mars og til og med 10. mai samlet data fra sykmeldingene gitt av legene hvor det er satt covid-19 som diagnose.

Statistikken er oppdatert 11. mai 2020.

Sykefraværstilfeller med Covid-19

I løpet av uke 19 (4. til 10. mai) er det registrert 1 107 nye sykefraværstilfeller der det er påvist eller mistanke om Covid-19. 

Siden 8. mars er det registrert 42 300 slike sykefraværstilfeller.

  • I løpet av mars hadde 17% av alle påbegynte sykefraværstilfeller siden samme dato Covid-19 som diagnose.
  • I april falt dette til 8% av alle påbegynte sykefraværstilfeller, og i løpet av de ti første dagene i mai har 5% av alle påbegynte sykefraværstilfeller Covid-19 som diagnose.

Se statistikken  

Les mer i pressemeldingen fra 17. mars om tallene.

Om statistikken

Sykefraværstilfellene i denne publiseringen bør tolkes med varsomhet. Statistikken er ikke å anse som offisiell statistikk fra NAV, men heller indikatorer som kan belyse effekten covid-19 har i samfunnet målt gjennom sykmeldinger fra helsevesenet. 

De fleste store EPJ-systemer (sykmeldernes elektroniske pasientjournalsystemer) er oppdatert med den nye koden for covid-19. Det tar noe tid før alle EPJ-systemer er oppdatert med kode for covid-19, og noe av økningen i sykmeldinger med covid-19 fremover kan derfor komme fra økt utbredelse på systemsiden.

I tillegg leverer sykehus sykmeldinger på papir, og disse fanges ikke opp elektronisk (papirsykmeldinger samles opp og lastes inn i datavarehus månedlig). I sum underrapporterer vi de faktiske forhold noe.

Les mer om den daglige statistikken over sykemeldinger med diagnose Covid-19

Publisering 

Denne statistikken har blitt publisert hver ukedag, men fra og med 14. april går vi over til ukespublisering hver mandag kl 10.00. Av kapasitetshensyn vil forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data ikke bli imøtekommet.