Sykefraværstilfeller - påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset