Statistikken er oppdatert 7. april 2020.

I løpet av mandag er det registrert 409 nye sykefraværstilfeller der det er påvist eller mistanke om Covid-19. 

Siden 8. mars er det registrert 35 100 slike sykefraværstilfeller.

  • 17% av alle påbegynte sykefraværstilfeller siden samme dato har hatt Covid-19 som diagnose.
  • 53% av alle påbegynte sykefraværstilfeller siden samme dato har hatt luftveisdiagnoser (inkl. Covid-19).

Se statistikken  

Les mer i pressemeldingen fra 17. mars om tallene.

Om statistikken

Sykefraværstilfellene i denne publiseringen bør tolkes med varsomhet. Statistikken er ikke å anse som offisiell statistikk fra NAV, men heller indikatorer som kan belyse effekten covid-19 har i samfunnet målt gjennom sykmeldinger fra helsevesenet. 

De fleste store EPJ-systemer (sykmeldernes elektroniske pasientjournalsystemer) er oppdatert med den nye koden for covid-19. Det tar noe tid før alle EPJ-systemer er oppdatert med kode for covid-19, og noe av økningen i sykmeldinger med covid-19 fremover kan derfor komme fra økt utbredelse på systemsiden.

I tillegg leverer sykehus sykmeldinger på papir, og disse fanges ikke opp elektronisk (papirsykmeldinger samles opp og lastes inn i datavarehus månedlig). I sum underrapporterer vi de faktiske forhold noe.

Les mer om den daglige statistikken over sykemeldinger med diagnose Covid-19

Publisering 

Tall over gårsdagens sykmeldinger vil oppdateres og publiseres mandag til fredag kl. 10.00 på denne siden. Av kapasitetshensyn vil forespørsler om ytterligere statistikk eller nedbrytninger av publiserte data ikke bli imøtekommet.